Ottava-rima nedir?

Ottava-rima nedir? Edebiyatımız da ki temsilcileri kimlerdir?

Heceleri eşit sayıda olan sekiz dizeden ve iki dörtlükten oluşması gereken bir nazım şeklidir. Avrupa ülkelerinte bir dalga olarak yazılan Ottava-rima Osmanlı Edebiyatına Tanzimat döneminde dahil olmuştur.

Sekiz mısralı yazılan şiir türüdür. İtalyan ve Fransız edebiyatında görülen bir türdür. Türk edebiyatında Abdülhak Hamit Tarhan otto- varima örneği vermiştir.

Otto-varima bir nazım şeklidir. Abdülhak Hamit Tarhan eşine yazdığı şiirlerde de kullanmıştır bu nazım biçimini. Sekiz dize ve iki dörtlükten meydana gelir.