Oyma baskı nedir? Çeşitleri nelerdir?

Oyma baskı nedir? Çeşitleri nelerdir? Kısaca bilgi veriniz.

Oyma baski cinko bakir tahta gibi levhalara kazima ile yapilan resimleri kagida basma teknigidir.cesitlerinden ise agac oymayi ornek verebiliriz.

Özgün baskıda sanatçı, baskıyı yaratmak amacıyla esas imgeyi plaka, metal, düz yüzeyli bir taş, düz bir tahta, muşamba ya da benzeri malzeme içine-üstüne yapmıştır. Baskı bu malzemeler kullanılarak yapılır. Baskı işlemini sanatçı bizzat kendi yapar ya da onun talimatlarıyla ve yöntemleriyle bir baskı ustacısı tarafından yapılır. Tüm baskı işlemini sanatçı yönlendirir ve basım sırasını takip ederek bu sıraya göre baskıları numaralar ve imzalar. Bu belirtilen gerekliliklere uyan baskı sanatçının amacının doğrudan ifadesidir ve özgün bir sanat yapıtıdır.

Özgün baskının genellikle, tuval resimleri gibi orjinal olduğu düşünülmez. Oysa ki özgün baskı teknikleri de tıpkı diğer resim sanatları gibi farklı bir üretim aracıdır. Sanatsal baskıda oluşturulan yazılar ve resimler çeşitli malzemeler ve farklı teknikler kullanılarak çoğaltılır. Baskı çok eski yıllardan beri kullanılan bir tekniktir değişip gelişerek günümüze kadar gelmiştir. Baskı dediğimiz şey aynı parçalardan defalarca ve seri halde üretme işlemidir. Sanatsal baskı diğer baskı türleri ile karıştırılmamalıdır çünkü o özgündür. Diğer sanat dalları gibi yapan kişinin yani sanatçının imzasını taşır, kopya değildir ve bu nedenle her bir parçanın sanatsal bir değeri vardır.

Ağaç oyması bakır oyması çinko oyması tahta veya metal eşyalara uygulanan baskı ve oyma çeşididir

Genellikle oyma baskısı resimleri veya kağıttan üzerindeki desenleri tahtaya geçilmesi ile oluşan desendir tahtalara kazıma işlemi yapılarak ağaç oyma işlemidir.