Pandekt hukuku nedir?

Pandekt hukuku nedir?

Pandekt hukukunu oluşturan kurallar nelerdi?

Pandekt Hukuku nedir?

Pandekt hukuku, Roma hukukçularının oluşturduğu kurallarla birlikte Doğu Roma İmparatoru I. Justinianus'un çıkardığı kanunların meydana getirdiği hukuk kurallarının bütünüdür. Pandekt Hukuku, Roma Hukuku'nun Avrupa'da (Almanya) benimsenmiş ve yerel gelenek ve kurallarla sentezlenmiş halidir. Günümüzün Kıta Avrupası hukukunun temelini oluşturur. Günümüzün Kıta Avrupası'ndaki hukuk kuralları da kurumları da Pandekt Hukuku'na dayanır.

">

Pandekt Hukuku, Roman-Cermen Hukuku olarak da anılır. Roma Hukuku, Almanya tarafından benimsenmiş ve kendi kurallarına düzenlenerek alınmıştı. Roma kültürü ve hukukunun benimsenmesi kervanına kısa süre sonra diğer Avrupalı ülkeler de katıldı. Roma Hukuku’nun benimsenmesi süreci Orta Çağ’ın sonunda başlamış ve 19. yüzyıla dek sürmüştür. Sonra kanunlaştırma hareketleri başlamıştır.

Bizim hukukumuz büyük ölçüde Alman-İsviçre hukukuna dayandığı için aslında Türk Hukukunda da Roma Hukuku kurallarıyla çok benzer kurallara rastlamak mümkündür. Özellikle de Eşya Hukukundaki çoğu kural ve ilke Roma Hukukundan alınmıştır.

Türkiye’deki hukuk fakültelerinin 1. sınıflarında Roma Hukuku okutulur. Roma Hukukunun öğrenilmiş olması ve oradaki kurallara aşina olunması, sonraki dönemlerde Borçlar ve Eşya Hukuku derslerinde kolaylık sağlar. (tecrübe ile sabit)

@Mecazi_bey