Paraguay nerededir? Coğrafi özellikleri nelerdir? Ülkenin para birimi nedir?

Paraguay nerededir? Coğrafi özellikleri nelerdir?
para birimleri nedir?
image">image

PARAGUAY HAKKINDA HER ŞEY

">

Paraguay'ın Konumu;

 • Paraguay ülkesinin bir deniz kıyısı yoktur. Paraguay‘ın güneybatısında ve güneyinde Arjantin bulunurken kuzey ve kuzeydoğusunda Brezilya adlı ülke bulunmaktadır. Paraguay’ın kuzeybatısında komşusu Bolivya bulunmaktadır.
 • Paraguay'ın Başkenti;

 • Paraguay ülkesinin başkenti bilindiği üzere Asunsion'dur.
 • Paraguay'ın Nüfusu;

 • Paraguay ülkesinin nüfusu şu anki bilinen verilere göre 6 milyon 811 bindir.
 • Ülkede Konuşulan Dil;

 • Paraguay ülkesinin resmi dili Guarani dilidir. Ancak ara sıra bazı insanların da İspanyolca konuştuğu da görülmüştür.
 • Paraguay'ın Ülkemize Uçak İle Uzaklığı;

 • Ülkemiz Türkiye ile Paraguay ülkesine uçak ile gidiş tam 17 saat 3 dakika sürüyor. Türkiye ile Paraguay arasında bulunan uçuş mesafesi 11 bin 936 kilometredir. Ülkemizden kalkan Paraguay uçağı, gidilen yol boyunca 700 kilometre hız ile gider ise 17 saat 3 dakika içinde Paraguay'a varmış olur. Eğer aktarmalı uçuş yapıyorsanız, bu süre 1-2 saat daha artabilir.
 • Paraguay‘ın İstanbul’a Uçak ile Uzaklığı;

 • Şehrimiz İstanbul ile Paraguay birbirlerine yaklaşık 2 bin kilometre daha yakındır. İstanbul ile Paraguay arası uçuş mesafesi olarak 11 bin 499 kilometre olarak 16 saat 25 dakika sürmektedir. Eğer bir yolcu uçağı uçuşa başladığı andan itibaren havada hep 700 kilometre hız ile uçarsa 16 saat 25 dakika süreyle İstanbul‘dan Paraguay’a varabilir.
 • Para Birimi;

 • Paraguay ülkesinin para birimi Paraguay Guaranisi'dir.
 • Denize kıyısı olmayan Paraguay, güneyi ile güneybatısında Arjantin, kuzeyi ile kuzeydoğusunda Brezilya, kuzeybatısında ise, Bolivya ile çevrelenmiştir.

  Paraguay adı, Guarani dilindeki “para” (bu yaka) ile “guay” (ırmak) sözcüklerinin birleşiminden gelir. Her ne kadar Guarani’ler “Paraguay” adını, bugünkü başkent Asuncion için kullanmışlarsa da, bölgeyi ele geçiren İspanyollar, bu adı bütün bölgeyi tanımlamak için kullanmışlardır.
  Fiziki Yapı

  Paraguay Nehri ülkeyi birbirinden oldukça farklı iki bölgeye ayırır: Kurak ve boş bir bölge olan Batı Paraguay ve Doğu Paraguay.

  Doğu Paraguay’da arazi genellikle yeşil ve verimlidir. Burada ulaşımı engelleyen büyük dağlar yoktur. Arazi çapraz hatlar meydana getiren nehir ve akarsularla bölünmüştür. Başşehir Asuncion çevresinden itibaren, kırmızı topraklı tepeler doğuya doğru Brezilya sınırını kuşatır. Bu tepeler zengin ve iyi sulama imkanlarına sahip olan kuzey ve güneydeki ovalara doğru alçalırlar. Güneyde Parana Nehri Arjantin ile Paraguay arasında sınır meydana getirir.

  Paraguay’ın yaklaşık üçte ikisi, Paraguay Nehrinin batı tarafında Chaco bölgesinde yer alır. Nehrin kenarında bataklık taşkın ovalarla başlayan bölge Bolivya sınırına yaklaştıkça kuraklaşır ve en batıda bir çöl haline döner. Bu bölgede Pilcamayo Nehri kuzeybatı-güneydoğu istikametinde Arjantin sınırı boyunca akarak Paraguay Nehrine karışır.

  İklim

  Paraguay’da senenin büyük bölümünde sıcak ve nemli bir iklim hüküm sürer. Fakat hazirandan itibaren ağustosa kadar, sıcaklık arasıra geceleri dondurucu hale gelir.

  İlkbahar ve yaz aylarında (ekimden marta kadar) sıcaklıklar Asuncion’da 21° ila 32°C arasında değişir. Sonbaharda ve kışın (nisandan eylüle kadar) sıcaklık 10° ila 21°C arasındadır.

  Tabii Kaynaklar

  Batı Paraguay’ın kuzey ucunda ve güneyde Parana Nehri boyunca Cengel (sık ağaçlıklı orman) bulunur. Doğu Paraguay’da bitki örtüsü kaktüs, bodur ve sert odunlu ağaçlar, tanen ağacı ve sedirdir. Ülkedeki belli başlı vahşi hayvanlar jaguar, tapir, geyik, yabani domuzdur. Nehirlerde timsah öldürücü piraya ve çok çeşitli balık bulunur. Yılanlar, (boğa yılanı gibi) ekseriya 9 metreyi aşar. Ülkenin yeraltı zenginlikleri demir, manganez ve kireçtaşıdır.

  Nüfus ve Sosyal Hayat

  Yaklaşık 4.519.000 kişilik Paraguay nüfusunun % 95’ini İspanyollarla yerlilerin karışmasından meydana gelen melezler teşkil eder. Az sayıda Avrupalı, japon ve Brezilyalı göçmenler ve zenci azınlıklar vardır. Ülke nüfusunun % 90’dan fazlası Paraguay Nehrinin doğusunda, geri kalanı bu nehrin batısında yaşar. Latin Amerika ülkeleri arasında en düşük nüfus yoğunluklarından birine sahip olan Paraguay’da, kilometre kareye 10 kişi düşer.

  Nüfusun % 40’ı şehirlerde yaşamakta olup, tek büyük nüfus merkezi yarım milyonluk başşehir Asuncion’dur. Ülkede doğum oranı binde 34, ölüm oranı binde 7, nüfus artış oranı % 27’dir.

  Paraguay halkının % 97’si Roma Katoliğidir. Paraguay’da Guarani dili ve İspanyolca çeşit olarak halk tarafından kullanılmaktadır. Halkın çoğunluğu bu iki dili konuşmaktadır. İspanyolların sömürgeleştirdiği Amerika ülkeleri arasında sadece bu ülkede halkın çoğu iki dil kullanmaktadır.

  Ülke nüfusunun % 82’si okuma-yazma bilmesine rağmen, üniversiteliler toplam nüfusun % 1’den daha azını meydana getirirler. Böyle bir durum yüksek okul bitirenlere yüksek kademelere gelme imkanını sağlamaktadır.

  Siyasi Hayat

  Paraguay, büyük ölçüde merkezi ve otoriter bir siyasi sisteme sahiptir. Ülke iki meclisli parlamenter bir sistemle idare edilir. Senatörler ve milletvekilleri beş yılda bir seçilir. Paraguay 19 idari bölgeye ayrılmış olup, Birleşmiş Milletlere üyedir. Hükümet bütçesinin % 15’i savunmaya ayrılmıştır. Toplam 17.000 kişilik bir ordusu vardır.

  Ekonomi

  Paraguay ekonomisi, esas itibariyle tarıma dayanır. Çalışan nüfusun % 44’ü tarımla, % 34’ü sanayi ve ticaretle, % 22’si çeşitli hizmetlerde uğraşır.

  Tarıma elverişli topraklarda iyi bir sulama sayesinde çok çeşitli bitkiler yetiştirirler. Belli başlı yetiştirilen bitkiler: Mısır, buğday, soya fasulyesi, yerfıstığı, tütün, turunçgil meyveleri, yerbamatê (Paraguay’a has bir çeşit çay), kahve, pirinç, pamuktur.

  Hükümetin yabancı sermayeyi teşvik etmesi ve çeşitli baraj projeleriyle kullanılabilen enerjinin artırılması gıda, tekstil, kağıt, selüloz, kereste, çimento ve şeker sanayilerinin gelişmesini sağlamıştır. Makina, yakıt, yağlayıcı madde, alet ve araç ithalatındaki sürekli artış ekonominin modernleşmesine imkan vermektedir. Paraguay ençok Brezilya, Arjantin, ABD ve Almanya ile ticaret yapar. İhraç malları pamuk, soya fasulyesi, kahve, pirinç, sebze, et, tütün, ağaç gövdesi, yerbamaté ve tanendir.

  Paraguay ulaşım imkanlarını arttırma çabası içindedir. Karayolları modernleştirilmektedir. 25.600 km’lik karayolunun ancak 2400 km’si asfaltlanmıştır. Parano-Paraguay suyolu, ulaşım yollarının en mükemmelidir. Asuncion’da açılan milletlerarası havaalanı ve devlet havayolları dünyanın diğer ülkeleriyle irtibatı temin etmektedir. İç havayolları, modernleştirilen karayolları iç kesimde gelişmeyi yavaş yavaş hızlandırmaktadır.
  Para birimi ise Paraguay Guaranísi’dir

  Paraguay Güney Amrika da yer alan bir ülkedir. Paraguay yönetim biçimi bakımından 17 bölgeden oluşur.

  Paraguay, bir Güney Amerika ülkesidir. Denize kıyısı bulunmamaktadır Komşuları; Arjantin, Bolivya ve Brezilya’dır. Nüfusu; 6 milyon 811 bindir.