Patrilokal nedir?

Patrilokal nedir?

Patrilokal Nedir
Patrilokal (Baba çevresi): Evlenen kadının erkeğin ailesine katılması ve onlarla aynı mekanda yaşaması. Ataerkil toplumlarda genellikle veya anaerkil toplumlarda ancak erkeğin aile çevresinde yetişkin kadın birey yoksa görülür.

Patriokal: Baba tarafının yani çiftdeki erkek tarafının kadının ailesi ile aynı ortamda buunması ve yaşaması anlamına gelir. Genellikle,ataerkil toplumlarda olur.

ataerkil toplumlarda genellikle veya anaerkil toplumlarda ancak erkeğin aile çevresinde yetişkin kadın birey yoksa görülür.

Ben evlendim benim evimde yaşamaya veya ben evlendim erkeğin evinde yaşamaya orada aile olma durumu.