Peçe nedir? Nasıl takılır? Dinen bir sakıncası var mıdır?

Peçe nedir ? Nasıl takılır ? Takmanın dinen bir sakıncası var mıdır ?

Peçe bir çeşit örtüdür. Tercihe göre bazı Müslüman kadınların dışarı çıkarken yüzlerini örtmek, gizlemek için kullanılan siyah tül şeklinde bir örtüdür.

Peçe islamın bir şartı değildir. Tamamen insanın hür iradesine bağlı olarak kullanılır.

Peçe,kişinin kendi iradesiyle takacağı veya takmayacağı yüzü örten bir bez parçasıdır. Dini bir hüküm yoktur ama ülkeler kimliğinizi tanıyamama gibi sebeplerden izin vermeyebiliyor.

Peçe kişinin kendi görüşlerine göre yüzünün ağız ve burun bölgesini kapatan gerekirse siyah renk oluyorlar . Bir bez parçasıdır. Kadınlar dışarıya çıktıklarında yüzlerini saklamak için kullanmaktadırlar .

Peçe çarşaflı kadınların yüzüne taktiği bir çeşit örtüdür. Peçe takmanın dinen sakıncası yoktur aksine dinen kapanmak farzdır.

Müslüman kadınların gözleri dışarıda kalacak şekilde yüzün bütün kısmını örttüğü bir örtüdür. Peçe takmanın dinen bir sakıncası yoktur ve bu kişinin takvasını gösterir. Peçe peçe takana ne için peçe takiyorsun diye sorulmayacağı gibi peçe takmayanla da niye peçe takmıyorsun diye sorulmaz. Asr-ı saadet’te peçeli hanımlar olduğu gibi peçesiz Hanımlar da vardı. Hazreti Ayşe annemizin peçeli olduğunu söylenir. Peçe takılmaması ile ilgili de bir hadis vardır. Bu hadis şöyledir:

Hz. Âişe (r.anhâ) dan nakledilen şu hadistir: "Ebû Bekr (r.a)‘in kızı Esmâ (ö. 73/692), üzerinde ince bir elbise varken, Allah Resulünün yanına geldi. Resulullah (s.a.s) ondan yüz çevirerek şöyle buyurdu:

“Ey Esmâ! Kadın âdet görme yaşına ulaşınca şurası ve şurasından başka yerinin görülmesi uygun değildir. " O, bunu söylerken yüzünü ve ellerini gösterdi” (Ebû Dâvud, Libâs, 31; Kurtubî, el-Câmi’ Li Ahkâmil-Kur’an, Beyrut 1405, XII, 229).