Pentikostalizm nasıl bir inanca sahiptir? Özellikleri nelerdir?

Pentikostalizm nasıl bir inanca sahiptir? Özellikleri nelerdir?

Pentikostalizm bir alt mezhep Clarks 20. yüzyılın başında Protestanlıktan çıkan bir mezheptir. Tanrı ile kişisel bir deneyime vurguda bulunan bir inanç şeklidir. İsmini ise Pentikost Günü adında bir günden alır. Bu dini inanış, Pentikost Günü Kitâb-ı Mukaddes’e göre Kutsal Ruh, inananların ağzından aslında bütün dillerde konuşmaya başladığı inancı üzerine Kutsal Ruh’a büyük önem vermektedir. Âyinlerinde belli şekillereve esaslara bağlanmayı iyi bir şey olarak görmez ve cemaate Kutsal Ruh’un gelişini engelleyebileceğini inanırlar. Topluluk olarak veya evlerde küçük gruplar hâlinde bir araya gelerek yaptıklar âyinlerde modern çalgılarla hafif sesli müzik stilinde şarkılar söylerler, sağa sola doğru hafifçe dönerek ve bâzen ellerini çırparak katılırlar. Âyinlerinde cemaatin hep bar ağızdan “Âmîn!” ya da “Halleluya!” gibi bağırmaları da yaygındır. Karizmatik harekete çok benzer olan Pentikostalizm Karizmatik hareketten daha önce ortaya çıkmış bir akımdır. Çocuk yaşta vaftizi eder. Çok sayıda değişik görüşte yaklaşık 300 milyon inanan varmış.