Perikardiyal Effüzyon nedir?

Perikardiyal Effüzyon nedir?

Perikardiyal Effüzyon tedavisi nasıldır?

Bazı nedenlerden dolayı perkard boşluna sıvı birikintisi oluşması haliyle bilinen bir tıp terimidir. Biriken sıvı nedeniyle basıncı fazlalaştırarak kan dolumunu olumsuz yönde etkiler ve haliyle hemodinamik bozukluklarına yol açabilir.