Periodontist nedir?

Periodontist nedir? Ne iş yapar? Kısaca açıklayınız.

Periodontoloji üzerinde uzmanlaşmış kişidir. Diş hekimliği ile ilgilidir.


Diş terimidir diş hekimliğinde bir alandaki uzman kişidir .

Periodontoloji, diş hekimliğinin bir bölümü olup dişleri çevreleyen yumuşak ve sert dokuların anatomi fizyoloji ve histolojisini inceleyen; bu dokularda meydana gelen hastalıkları araştıran, bu hastalıkların tedavisini ve tedavi sonucu elde edilen sağlığın devamlılığını sağlayan bilim dalıdır

Diş hekimliğinin bir bölümüdür ve dişleri çevreleyen yumuşak ve sert dokuların anatomisini ve fizyolojisi inceler, bu dokulardaki oluşan hastalıkları inceler, tedavi eder ve araştırır, tedavilerin devamlılığını sağlamakla görevlidir.

Bir diş hekimliği terimidir. Diş hekimliğinin yardımcı bir koludur. Periodontoloji alanında uzman kişilere denir.