Persliler kimdir?

Hangi bölgede yaşardı ?

Persler hint Avrupa soyundan gelmektedir. MÖ 2000 yıllarında yaşamışlardır. Şuanki İran sınırları içinde devlet kurmuştur.

Perslile bugünkü İran bölgesinde yaşayan antik bir imparatorluk idi. Perslilerdenda sonra Sasaniler kurulmuştur aynı coğrafyada. Bu ülke revizyonist ve saldırgan bir imparatorluk idi. Lidyalıların yıkılma süreci ile kuruluş tarihi birbirine yakındır.

Tarihte çok eski zaman önce yaşamış persliler şimdiki İran bölgesinde bulunmuş bir topluluktur. Şu anki İran topluluğuna Persler denebilir.

Bugünkü İran sınırlarında yaşamış olan Persler, M.Ö. 550 yıllarında yaşayan imparatorluk döneminde antik ve modern dönem olarak ikiye ayrılmıştır. Antik dönem Ahamemiş-Sasani Hanedanlığı dönemleri arasını kapsar. Modern dönem ise 1501’de Şah İsmail ile başlayıp 1925’te Rıza Şah’ın tahta çıkışı ile imparatorluk devri sona erer. Yerine İran kurulur.