Petrolün çevreye zararları nelerdir?

Petrolün çevreye ne gibi zararları bulunur?
">

ozan tabakasını incelmesinin sebebi petrolün çevreye zararlarından biridir ve iklim değişikliğine neden olur.

Petrol karadan çıkarıldığı gibi denizden de çıkarılmaktadır. Petrolü denizden taşımak daha ucuza geldiğinden çoğu zaman deniz yoluyla taşınmaktadır. Taşıma sırasında meydana gelen çarpışma ve kazalar sonucu sızan tonlarca petrol denize karışarak deniz kirliliğine yol açmaktadır.
Petrolün tüketim sonrası doğru yanma süreci de çok önemlidir. Gerekli ortam sağlanılamadığı için eksik yanan petrol atmosfere kirletici potansiyeli yüksek emisyonlar yaymaktadır. Bu emisyonlar havada uzun süre kalarak kimyasal reaksiyonlarla daha zararlı hale gelebiliyor. Arabaların egzoz dumanlarının yanarak havanın kalitesini bozup oksijen miktarını azaltması da havaya olan bir diğer zararı. Oksijen miktarının kalitesizleştirdiği hava ise insanlarında kalitesiz hava solumasına sebep olmakta ve çeşitli hastalıklara yol açmaktadır. Hava kirliliğinin getirdiği sık görülen hastalıklar şu şekilde;
Astım
Kulak enfeksiyonları
Bronşit akciğer ve boğaz enfeksiyonları
Kalp krizi
Kanser
Petrolün kirlettiği hava ozon tabakasının incelmesini sağlayarak iklim değişikliğinintabanını oluşturur. Değişen iklim buzulların erimesiyle, sıcaklık artışlarıyla, deniz ve su seviyelerinin yükselmesiyle tüm dünyaya büyük bir tehdit yaratmaktadır.
Önlem alarak bu durumun önüne geçmek ise mümkün.

Petrolün kirlettiği hava ozon tabakasına hasar vererek iklim değişikliğinin temelini oluşturur. Değişen iklim sıcaklık artışlarıyla, buzulların erimesiyle, deniz ve su seviyesinin yükselmesiyle tüm dünyaya dikkate alınması gereken bir tehdit yaratmaktadır.

Tüm canlıların yaşamını tehdit eden bir maddedir. Solunum ve tüketim olarak hepten zarardır. Tek iyi yanı hızlı üretim ve ulaşımdır. Fakat petrolün bulunması ve sanayi devrimiyle doğaya zarar vermede başlamış olup dünyamız artık son zamanlarını yaşamaktadır.

Petrol yenilenebilir bir enerji kaynağı olmadığı için toprak kirliliğine neden olur aynı zamanda akar suların kirlenmesine ek olarak yer altı sularının kirlenmesine meden olur .

Havaya ulaşması iklim değişikliği sıcaklık artışları ve buzulların erimesine neden olup dengenin bozulmasına neden olur.

Petrol bir yenilenemez enerji kaynağıdır. Kullanımı sonucunda da çevreye zararlı gazlar salar. Ek olarak işlenmeden önce veya işlenme sırasında sızıntı olursa bu da çevreye büyük zararlar verir. Deniz ve toprak kirliliğine neden olur. Hayvanların üzerine yapıştığında bir daha çıkmaz.

İlk olarak çevreye verdiği zarar denizlerden anlaşılabilir, denizlere aktığından dolayı su kirliliğine sebep oluyor. Bunun dışında araçlarda kullanıldığı zaman da egzozlardan çıktığında hava kirliliğine neden oluyor.

1 Beğeni