Peyami Safa kimdir?

Peyami safa kimdir . Edebi kişiliği ve yazdığı eserlerden örnekler veriniz.

Peyami Sefa Cumhuriyet dönemi psikoloji, felsefe ve sosyal konularda eserler veren yazardır. 9.Hariciye Koğuşu isimli eseri sinema ve diziye uyarlanmıştır. Cingöz Recai, Beyaz Cehennem, Cumbadan Rumbaya, Gölge, Sabahsız Geceler yazarın sinemaya uyarlanan diğer eserleridir. Romanlarında Server Bedii takma ismini kullanmıştır. Gazetelerde köşe yazarlığı yapan Peyami Sefa aynı zamanda yazdığı öykü, deneme, inceleme ve ders kitapları ile ve muhalif kişiliği ile de bilinmektedir.

Peyami Safa, Türk yazardır. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Matmazel Noraliya’nın Koltuğu ve Yalnızız önemli eserleridir. Server Bedi takma adıyla eserler vermiştir.

Peyami Safa Cumhuriyet önemi yazarlarındandır ve genellik psikoloji konulu eserleriyle bilinir.

Peyami Sefa en önemli yazarlarımızdan biridir. Cumhuriyet Dönemi yazarı olarak geçmektedir kitaplarda. Yazdığı kitap türü ise Psikolojidir. Yazdığı yazılara örnek verecek olursak ; Dokuzuncu Harciye Koğuşu, Matmazel Noraliya’nın Koltuğu ve Yalnızız eserlerinden bir kaçıdır. Peyami Sefa ayrıca öykü, deneme, inceleme ve ders kitapları da yazmıştır.

Peyami safa edebiyat dünyasının en bilindik isimlerinden bir tanesidir ve eserlerinden diziler olmaktadır 1899 yılında İstanbul da doğmuştur. Peyami Safa çok fazla bir eğitim görmemiştir kendi kendini yetiştirmiştir. Peyami Safa da kemik veremi oluştuğu için okul okuyamamistir. Peyami Safa çok fazla çalışkan ve ise erken yaşta atılan bir sanatçıdır. Hep yazı yazarak ve eserler çıkararak para kazanıp tanınmıştır. Kaliteli bir sanatçıdır. Birçok gazete yazan Peyami Safa eserleri saymakla bitmeyecek kadar çok fazladir. En önemi eseri ile dokuzuncu hariciye kogusu ile tanınmıştır ve bu eserini nazım Hikmet e yazmıştır. Edebiyat tartışmaları ve çatışmalarında her zaman ismi geçen bir sanatçı olan Peyami Safa nin ders kitapları da vardır.

Türk edebiyatına önemli katkıları olan dahiyane bir kişidir. Hayatını anlatmak için kitap yazılacak sayılı kişilerdendir.

Peyami Safa ’ nın kullanmış olduğu bir kaç isimde mevcuttur hatta mahlas desek daha doğru olur bunlar, Sâfiye Peyman, Çömez, Serâzad, Osman Peyami, Server Bedî. Safa 1899 yılında İstanbul-Gedikpaşa’ da dünyaya gelmiştir, kendisi oldukça ünlü ve başarılı bir Türk yazardır. Yazarın zor bir hayatı olmuştur çocuk dönemi zorluk ile geçmiştir. Babası İsmail Safa’ da bir şairdir vede zamanında Sivas’ a sürgün edilmiştir ve hayatını kaybetmiştir Sivas’ ta. Safa ise annesi ile yaşamak zorunda kalmıştır.
Yazarımızın dedesi ve amcalarıda şairdir ve Safa annesi ile dedesinin yanına yerleşmiştir.
Peyami Safa’ nın bir çok romanı, öyküsü, ders kitabı, oyunu vardır bunlar,
ROMANLARI: Fatih-Harbiye, Atilla, Bir Tereddüdün Romanı, Matmazel Noralya’nın Koltuğu, Biz İnsanlar, Yalnızız, Gençliğimiz,Canan, Mahşer, Sözde Kızlar, Şimşek, Bir Akşamdı, Süngülerin Gölgesinde
Bir Genç Kız Kalbinin Cürmü, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu.


Peyami Safa, Türk yazar ve gazeteci. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Matmazel Noraliya’nın Koltuğu ve Yalnızız gibi psikolojik türdeki eserleriyle Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında ön plana çıktımis Yaşamı ve fikrî hayatındaki değişimlerini eserlerine de yansıttı. Server Bedi takma adıyla birçok roman yazaridir

Peyami Safa, Türk yazar ve gazetecidir,2 Nisan 1899 de doğmuş,15 Haziran 1961 de vefat etmiştir.

1899 yılında İstanbul da doğdu. Babası İsmail Safadır. Asrın hikayeleri adını verdiği magazin hikayeleri yayımladı. Takma adı Server Bedi. Oğlu askerlik hizmetini yaparken yaşamını yitirince Peyami Safada oğlunun üzüntüsüne dayanamayarak vefat etmiştir. Eserleri;

 • 1. Gençliğimiz
 • 2. Şimşek
 • 3. Sözde Kızlar
 • 4. Mahşer
 • 5. Bir Akşamdı
 • 6. Süngülerin Gölgesinde
 • 7. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

  Peyami Safa Türk edebiyatının önemli yazarlarından biridir. Fatiha Harbiye, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Sözde Kızlar, Matmazel Noraliya’nın Koltuğu en bilinen eserleridir. Yazar aynı zamanda Server Bedi mahlasıyla polisiye türünde eserler de vermiştir.

  Yazarın Başlıca Eserleri:
  *Dokuzcu Hariciye Koğuşu
  *Fatihe Harbiye
  *Sözde Kızlar
  *Matmazel Noraliya’nın Koltuğu
  *Yalnızız
  *Cingöz Recai serisi
  *Mahşer
  *Selma ve Gölgesi
  *Şimşek
  *Bir Akşamdı
  *Bir Tereddünün Romanı
  *Canan

  Peyami Sefa cumhuriyet dönemi yazarlarındandır bir çok romanı vardır Genellikle psikolojik romanları yazmıştır en önemli eserlerinden bir dokuzuncu koğuştur.

  Peyami Safa Cumhuriyet dönemi Türk yazarlarımızdan biridir. Romanları , Meşhur ve hemen hemen herkesin bildiği Dokuzuncu Hariciye KOĞUŞU, Şimşek, Fatih Harbiye gibi romanları vardır…Psikoloji tarzında eserleri ele alır.

  1899 yılında İstanbul’da doğmuştur. Babası Şair İsmail Safa’dır. Ona Peyami adını şair Tevfik Fikret vermiştir.
  Peyami 2 yaşındayken babası sürgüne gönderildi ve orada hayatını kaybetti. Bu yüzden Peyami ve ailesi yoksulluk içinde yaşamaya başladılar. 9 yaşlarındayken kolunda kemik veremi adlı bir hastalığa rastladılar. Bu yüzden okula gidemedi. Bu yüzden ‘Dokuzuncu hariciye Koğuşu’ eserini ilerde yazmıştır.
  İlk hikaye denemesine; Piyano muallimesi adını, İlk roman denemesine de Eski dost adını verdi.
  ESERLERİ:
  Öykü; Hikayeler.
  Oyun; Gün doğuyor.
  Roman; Gençliğimiz, Şimşek, Sözde Kızlar, Canan, Dokuzuncu hariciye koğuşu, Mahşer, bir akşamdı, Fatih-Harbiye, Sürgünlerin gölgesinde, Atilla, Bir genç kız kalbinin cürmü, matmazel Noralya’nın koltuğu, Bir tereddütün romanı, Yalnızız, Biz insanlar.
  Ders Kitapları; Türkçe izahlı Fransız grameri, Cumhuriyet mekteplerine millet alfabesi, Fransız grameri, Cumhuriyet mekteplerine alfabe, Dil bilgisi, Cumhuriyet mekteplerine kıraat, Türk grameri, Yeni talebe mektupları, Büyük mektup numuneleri.
  İnceleme-Deneme; 20. Asır Avrupa ve biz, Türk inkılabına bakışlar, Büyük Avrupa anketi, Doğu batı sentezi, Eğitim-gençlik-üniversite, Felsefi buhran, Millet ve insan, Yazarlar-sanatçılar-meşhurlar, Kadın-aşk-aile, Mahutlar, Mistisizm, Nasyonalizm, Din-inkılap-irtica, Komünizm, Sanat-edebiyat-tenkid, Osmanlıca-türkçe-uydurmaca,