Plebisit nedir?

Plesibit nedir? Nerede ve ne zaman yapılır? Özel bir işlem gerekli midir?

Plesibit, ilk defa Fransız Devrimi sırasında ortaya çıkmış olan bir şeydir. Belirli bir konu hakkında halkın oylama hakkı sunulması, çok önemli konuların halk oyuna sunulmasına denir. Örneğin savaş sonrası bir anlaşmanın imzalanması, sınırların çizilme meselesi halk referandumuna sunulabilir. Bu seçime de Plesibit denir.

Plesibit bir nevi referandumdur. Ülkede alınacak ciddi kararların halk oylamasına sunulmasına denir.

Fransızların bulduğu bir halk referandum çeşididir. Savaş sonrasında yapılacak antlaşmalar veya sınırları belirlenmesinde yapılan halk oylama durumudur.

Osmanlı tarihinde ilk seçim (plebisit) nasıl olmuştur?

İlk öncelikle e hukuk terimdir. Bir veya birden fazla kişinin olayların çıkması sonucu halk arasında olumlu yada olumsuz kanısı verebilmesi için oylama türüne denir.

Plebisit,iktidarı ellerinde bulunduranların, hazırladıkları anayasa taslağını, bir tartışma ortamı yaratmaksızın, blok halinde ‘evet” ya da ‘hayır” ile sonuçlanabilecek bir halkoylamasına denilir.