Prof. Dr.Abdullah Necati Akder kimdir?

Prof. Dr.Abdullah Necati Akder kimdir? Kısaca açıklayınız.

Prof. Dr.Abdullah Necati Akder, 1901 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Felsefecidir. Gerçekçi bir felsefi yaklaşımla toplumsal sorunlara değindiği için Cumhuriyet dönemi felseficilerindendir. Yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bu makaleleri ise, Özleyiş (1945-1947), Ülkü (1946), Türk Yurdu (1954-1961), Dili Yolu (1956), Devlet Tiyatroları (1956), Öğretmen (1957), Bilgi (1958), İslam (1958), Gençlik Diyor Ki (1960), Türk Kültürü Araştırmaları (1964) gibi makaleleri vardır.
image">image

Sosyolojik ve felsefi bilgilere dayanarak ülke sorunlarını irdelemeyi temele alan idealist sosyal felsefe eğiliminin Cumhuriyet dönemindeki temsilcisidir,çok sayıda makale ve özdeyişleri mevcuttur.

Prof. Dr.Abdullah Necati Akder 1901-1986 yılları arasında yaşamış felsefecidi. Sosyal felsefe ile ülke sorunlarına dikkat çekmeyi kendisine referansa almıştır.

  • 1928-1933 yılları arasında sırasıyla Trabzon Lisesi’nde Felsefe, Afyon Orta Mektebi’nde Terbiye, Erzurum Lisesi’nde Felsefe ve Erzurum Muallim Mektebi’nde Edebiyat öğretmenliği yapmıştır.
  • 1933'te felsefe eğitimi için Fransaya gönderilmiştir. Sorbonne Üniversitesi Felsefe Bölümünde eğitim almış bu bölümü 1936 yılında başarı ile bitirmiştir.
  • Alman felsefelerini inceleyerek iki kültür arasında karşılaştırmalar yapması için Almanya'ya Berlin Üniversitesi'ne gönderildi. Burada dört yarıyıl öğrenim gördükten sonra 1939'da Türkiye'ye döndü.
  • 1939'da yurda dönmüş Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'ne Felsefe Doçenti olarak atanmıştır.
  • 1948 yılında profesör olmuştur.