Prokaryot hücre nedir?

Prokaryot hücreyi anlatabilirmisiniz ? proje ödevim için lazım da konum ökaryot ve prokaryot hücrelerle ilgili de.

belirli bir zarla çevrili bir çekirdeği olmayan organelleri stoplazmada dağınik halde bulunan hucredir.

Hücreler yapısına göre prokaryot ve ökaryot olmak üzere ikiye ayrılır. Çekirdeği ve zarlı organalleri bulunmayan hücrelere prokaryot hücre denir. Bakteriler ve arkeler, prokaryot hücreli canlılardır. Çekirdeğe ve zarlı organallere sahip olan hücrelere ise ökaryot hücre denir. Hayvanlar, bitkiler, mantarlar, algler, amip, paramesyum, öğlena ökaryot hücreli canlılardır.

prokaryot hücre şu şekildedir ;

Çekirdeği yok bu hücrelerin
Organel adında içerisinde tüm faaliyetleri gerçekleştiren birimleri de yok.
Bakteriler bu şekilde ki hücrelere sahiptir.

‘Pro’ ilkel, ‘karyot’ ise çekirdek demektir yani ilkel(basit) bir çekirdektir. Ökaryot hücreler gelişmiş iken prokaryotlar gelişmemiştir, zarla çevrili organeli yoktur.

Prokaryot hücre,zarla çevrili çekirdeği ve zarla çevrili organeli bulunmayan hücrelere denir

Prokaryot hücre zarla çevrili genetik materyalleri(çekirdek) ve organelleri olmayan ve bu nedenle de gelişmemiş sayılan hücre çeşididir.

Grekçede “karyon” çekirdek demektir. “eu” öneki “gerçek”, “pro” öneki “öncü,ilkel” anlamını verir. Bu sınıflandırma biçimine göre ökaryot hücrenin temel özelliği genetik malzemelerinin zarla çevrili bir çekirdek içinde yer almasıdır. Prokaryotlarda ise kalıtım maddesi sitoplazma içerisine dağılmıştır

Prokaryot hücreyi diğerlerinden ayıran en önemli özellik çekirdeği ve zarı olmamasıdır.

Biyoloji öğrencisi olarak hemen anlatıyorum.Prokaryot hücreler basit yapıya sahiptir.Bakteri ve siyanobakterilerin hücreleri prokaryotlara örnektir.Bu tip hücreler küçük ve zarlı yapıya sahip değildir.

Biyoloji dersinde ilk öğrenilen hücredir. lise biyoloji bilgime dayanarak söylüyorum ki tek bir organeli vardır. Ribozom gibi


Canlıların en küçük yapısal ve işlevsel birimi hücredir. Hücreler, yapılarına göre prokaryot ve ökaryot hücre olmak üzere iki grupta incelenir.

Prokaryot Hücre: Belirgin bir zarla çevrili çekirdeği ve zarla çevrili organeli bulunmayan hücrelere prokaryot (pro: ilkel, basit -karyot: çekirdek) hücre denir. Kalıtım materyali sitoplazma içerisinde dağılmış olarak bulunur. Prokaryot hücrelerin sitoplazmasında sadece ribozom organeli vardır. Arkeler ve bakteriler prokaryot hücre yapısına sahiptir. Prokaryot canlıların hepsi tek hücrelidir.

Ökaryot Hücre: Zarla çevrili çekirdeğe ve zarlı organellere sahip olan hücrelere ökaryot (eu: iyi, gelişmiş -karyot: çekirdek) hücre denir. Öglena, paramesyum, amip, algler, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar ökaryot hücre yapısına sahiptir.

biyoloji dersi konusudur. Prokaryot hücre çekirdeği zarla çevrili olan fakat organelleri zarla çevrili olmayan hücrelerdir. Bu canlıların hepsi TEK HÜCRELİDİR. Prokaryot hücrelerin sitoplazmasında sadece ribozom organeli vardır.

Ökaryort hücre ise; çekirdeği ve organelleri zarla çevrili olan hücrelerdir.

PROKARYOT HÜCRE
Canlının temel birimi hücredir ancak hücreler belirli görevleri yerine getirmek için özelleşir ve bazı hücre tiplerinde zarlı organeller bulunur. Prokaryot hücre yapısında ribozom bulunurken zarlı organeller ve çekirdek bulunmaz bu özellik onu diğer hücre tiplerinden ayırır.

 • Prokaryotlarda genetik madde, sitoplazmaya dağılmış durumdadır ve tüm metabolik olaylar sitoplazma veya iç kısmındaki hücre uzantıları üzerinde gerçekleşir.
 • Prokaryot Hücre Yapısına Sahip Canlılar:

 • Arkeler
  ">
 • Bakteriler ![image|320x320](https://sorhadi.net/uploads/default/original/1X/1610369814-520342-images-1.jpeg)">![image|320x320](https://sorhadi.net/uploads/default/original/1X/1610369814-520342-images-1.jpeg)
 • Özellikleri

 • Bakterilerin tümünde nükleik asit sitoplazma ribozom ve hücre zarı bulunur.
 • - Bazı bakterilerde diğer bakterilerden farklı olarak klorofil, pillus uzantısı, plazmit DNA, kamçı ve kurumayı engelleyen kapsüller ekstra olarak bu prokaryot canlılarda bulunabilir.
 • Tek hücreli , zarlı organeli bulunmayan sadece zarsız organel olan ribozom bulunduran , çekirdeği olmadığı için kalıtım maddesi sitoplazmada dağınık halde bulunan gelişmemiş , ilkel hücreye prokaryot hücre denir.

  Prokaryotlar ya da Prokaryota; bakteriler, mavi-yeşil algler, riketsiyalar, aktinomisetler ve mikoplazmaların gruplarının dahil olduğu; gerçek çekirdek zarları ve membrana bağlı organelleri olmayan, fosfolipid barındıran hücre duvarı ve tek helezonlu DNA molekülü hücre içinde serbest halde bulunan mikroorganizmaları

  Çekirdeği zarla çevrili,organelleri zarla çevrili olmayan hücre tipidir.Sitoplazmasında sadece ribozom bulundurur.Prokaryot hücreler gelişmemiş yani ilkel iken,ökaryot hücrelerin gelişmiş yapıları vardır.Yani çekirdeği ve organelleri zarla çevrilidir.

  Prokaryot hücre çekirdeğe ve zarla çevrili organellere sahip olmayan hücre çeşididir.

  Prokaryotlar ya da Prokaryota; bakteriler, mavi-yeşil algler, riketsiyalar, aktinomisetler ve mikroplazmaların gruplarının dahil olduğu; gerçek çekirdek zarları ve membrana bağlı organeller

  Hücreler yapılarına göre prokaryot ve ökaryor hücre olarak ikiye ayrılır.
  Belirli bir zar ile çevrili çekirdeği ve zar ile çevrili organeli bulunmayan hücrelere prokaryot hücre denir.
  Prokaryot canlıların hepsi tek hücrelidir.
  Bakteriler ve arkeler prokaryot hücre yapısına sahiptir.