Prosedür nedir? Bu kelimenin kökeni nereden geliyor?

Prosedür nedir? Bu kelimenin kökeni nereden geliyor?

uyulması gereken anlamına gelen prosedür kelimesinin kökü Fransızcadır.

Bir işte uyulması gerekli olan kurallar bütününe prosedür denir. Yani belli standartları olan bir işin uyulması gereken yöntemleri ve izlenen bir yolu vardır.

Prosedür, bir isyerinde veya harhangi bir yerde uyulmasi gereken kurallar vardir bu kurallarin uyulmasina gereken yol ve yöntemlerin adina prosedur denilmektedir.

Fransızca yargılama usulü anlamına gelmektedir. bir işin yapılması için izlenmesi gereken kurallar bütününe prdüsür denmektedir. Örneğin bir işyeri açmak, bir okula kayıt olmak için hazırlanması gereken evraklar, alınması gerekn raporlar bu işin gerçekleşmesi için prodüsürlerdir. Günümüzde bir işin gerçekleştirmek için prodüsürleri ne kadar ortadan kaldırabilirseniz veya aynı anda halledebilirseniz o kadar başarılı sayılmaktasınız.

Prosedür,uyulması gereken kurallara denir.Prosedürde ilk önce bir amaç belirtilir ve hedeflerinin ne olduğunu gösteren bir yazı yazılır.Ondan sonra bu prosedürün kimleri kapsadığını yazar ve belirtir.Sonrasında ise prosedürde sorumlular tanıtılır ve görevlerinin ne olduğu yazılır.En son olarakta hedefe ulaşabilmek için neler yapılması ve nasıl yapılması gerektiği yazılır.Bu kelimenin kökeni ise fransızcadan gelmektedir.

Fransızca bir kökene ait olan bu kelimenin aslı aslında gerçekte olmamasına rağmen uyulmuş gibi gösterilmek anlamına gelir. Bir işi kuralına uydurmak yani o işi aslında kurallar çerçevesinde yüzdürmek gerekir yani o işin bir işin boşluğundan yararlanması sonucu gerçekleştirilmesi de olabilir iş ne türlü olursa olsun sonucunda o işin tamamlanmış olması yeterlidir Yani gereğine uygun aslına uygun bir şekilde hareket edilmesi gerekir. İş yaşamında belirli kalıplar vardır bu kalıpların içerisinde hareket etmek gerekir. Bu kalıba ise prosedür adı verilmektedir prosedür bir işi veya bir eylemi kendine aslına uygun bir şekilde gerçekleştirmek ve o bağlamın dışına çıkmadan hareket etmek anlamına gelmektedir.

Kökeni Fransızca olarak bilinen prosedür bir işte uyulması gereken yol ve yöntem türleridir.

Prosedür sözünün kökeni Fransızcadan geliyor. Anlamıda bir amaca ulaşmak için tutulan yol ve ya yöntem anlamına gelir.

Prosedür kelimesi Fransızcadan gelmekle birlikte bir işte uyulması gereken anlamına gelmektedir. Şöyle izah etmek isterim; her iş farklıdır onu farklı kılan yapılan iştir o işi güzel yapmanın sırrı onun prosedürüne göre davranmak olacaktır. Herkesin anlayacağını düşünüyorum.

Prosedür kelimesinin kökesi Fransızcadır. Bu kelime yapılacak bir işin yaparken uyulması gereken kurallardır.

Prosedür ne demektir?

Prosedür sözcüğü _bir işte uyulması ve ilerlenmesi gereken yol, yöntem ve talimatların tamamı_ anlamına gelir. Sözcüğün kökeni Fransızcadır.

Prosedürün Türkçede kullanılan karşılığı usuldür. Usul sözcüğünün kökeni de Türkçe değildir aslında ama Türkçede kullanılan, prosedür sözcüğünü en iyi şekilde karşılayacak olan sözcük budur.