Psikofizik ne demektir ?

Psikofizik ne demektir ? Hangi durumlarda bu durum ile karşılaşırız ?

Psikofizik nicelik bakımından, fiziksel uyaranın ve etkilediği algı ve hislerini ilişkiyi incelen dalın ismidir.

Psikofizik nicelik bakımından fiziksel uyarıların etkilediği bir bilim dalıdır.

uyarıcı ile algının arasındaki ilişkinin bilimsel çalışmasıdır.