Psikolojik roman nedir?

Psikolojik roman yazarlarına ve bu yazarların bu türde yazdığı romanlara örnekler verir misiniz?

İlk yazılan psikolojik roman Mehmet Rauf’un "Eylül " romanıdır .

Kenan Taban’ın 1+3 Gecede… romanı. Kasım adlı bir karakterin takıntıları üzerinden gelişen, insaniyet temalı bir roman. Empati ve duyarlılık üzerinde duruluyor kitapta.

psikolojik romanlar psikolojik sorunların işlendiği eserlerdir ilk psikolojik eserimiz mehmet rauf eylül’dür.

Psikolojik roman, ruh çözümlemelerine alışılagelmiş realist romanlardan çok daha fazla yer verildiği, karakterin iç bunalımlarının ve hesaplaşmalarının, içten gelen dürtü ve güdülerin göz ardı edilmediği roman türü

Psikolojik roman;yazarın insan psikolojisine dair daha çok ayrıntı verdiği romanlardır.İnsan psikolojisinin tahlilinin yapıldığı,iç çözümlemelerin bulunduğu romanlardır.Türk edebiyatında ilk örneği Mehmet Rauf a ait olan Eylül romanıdır.

Psikolojik roman denildiğinde aklımıza ilk ruhsal davranışlar gelmelidir. Psikolojik roman, yazarın ruhsal davranışlarına ve düşüncelerine yer verir. Romanda mutsuzluk veya mutluluk gibi ne hissedilirse o kaleme alınır. Duygusal çöküşler, mutluluklar ve yaşanılan aşklar bütün duyguları, romanı okurken sizde hissedersiniz. Psikolojik roman yazarla iç içe olunabilecek bir türdür. En iyi örnek Sylvia Plath’ın ‘‘Sırça Fanus’’ romanıdır. İkinci örnek olarak Anthony Burgess’in ‘‘Otomatik Portakal’’ romanıdır. Türk psikolojik romanlarından Oğuz Atay ‘‘Tutunamayanlar’’.

Türk Edebiyatında psikolojik romana örnek olarak Mehmet Rauf ve Peyami Safa yı örnek gösterebiliriz

Psikolojik roman, ruh çözümlemelerine alışılagelmiş realist romanlardan çok daha fazla yer verildiği, karakterin iç bunalımlarının ve hesaplaşmalarının, içten gelen dürtü ve güdülerin göz ardı edilmediği roman türü.
Osman Balcıgil - Yeşil Mürekkep bu roman türüne örnek verilebilir

Romanda işlenen karakterin iç dünyası yansıtılır. Yaşadığı duygu geçişleri, realizm daha çok romantizm akımının etkilerini görmek mümkündür

Freud ün üstadı olduğu roman biçimidir.

İnsan psikolojisini derinlemesine anlatan iç dünyasındaki karmaşayı okuyucuya hissetiren belki okuyucunun kendisindende bişeyler bulmasını sağlayan bir edebi türdür.

öncelikle merhabalar psikolojik roman dediğimizde aklımıza hemen insanların hayal gücü konu alınır ve bu kitapları yapanların ise gerçek hayyattan ilham alırlar mesela dostoyevskinin suç ve ceza sı çok güzel ve iyi bir psikolojik romandır bu roman insan psikolojisini çok iyi anlatır yada franz kafkanın dönüşüm adlı eseri çok iyi bir psikolojiyi ele alır ve bu psikoloji her kesime hitap eder.

Psikolojik roman, realist romanlardan farklı olarak karakterlerin ve meydana gelen olaylarda oluş şeklinde ruh çözümlemelerine yer verilir. Kitapta bulunan kişilerin geçmiş ve gelecekte yaşadıkları ve yaşayacakları iç hesaplaşmaları, dürtüleri anlatır. Bunları yaparken de bilimselliğe başvurur.

İnsanların iç dünyasına giren ve o dünyayı irdeleyen bir roman türüdür. Türk edebiyatının önemli eserlerinden olan Nabizade Nazımın yazdığı Zehra ilk psikolojik roman denemesidir. Yine bizim için çok değerli olan Mehmet Rauf un yazdığı Eylül ise ilk psikolojik romandır.

kahramanın psikolojisini konu alan romanlardır.

Yazarın hayatındaki ya da okuyucuya aktarmak istediği psikolojik durumlar veya hikayelerdir

İnsan duygu ve düşüncelerinin veya ruh halinin yazım içerisinde ön planda tutulduğu ve irdelendiği roman türleridir. En bilinen örneklerinden biri Dostoyevski Suç ve Ceza romanıdır. Franz Kafka Dönüşüm ve Türk romanlarından ise Peyami Safa Dokuzuncu Hariciye Koğuşu örnek verilebilir.

İnsanların iç dünyası işlenir psikolojik romanlarda buna örnek olarak Peyami safa

Psikolojik roman türüne genel anlamda baktığımız zaman birçok roman türü ile bir ilişki halinde olduğunu görmek mümkün. Karakterlerin iç dünyasını anlatırken soya çekim kavramıyla natüralist romana, bireylerin iç dünyasını anlatmakla beraber gerçekçi bir yaklaşım sunan realist romanla bir ilişki kurar bu romanlar arasında psikolojik romanı diğer türlerden ayıran en büyük özellik bireyin iç çatışmalarını ve ruhsal durumunu daha derinlemesine ve daha iyi aktarmasıdır. Dünya Edebiyatında psikolojik roman türüne baktığımız zaman bu türün üstatları Freud, Albert Camus, Dostoyevski, Stefan Zweig, Kafka gibi isimleri sayıyorken bu isimlerin yanına edebiyatımızdan birçok kişi dahil olmuştur (Halit Ziya Uşaklıgil, Peyami Safa, Oğuz Atay vs.) Türk Edebiyatında ilk psikolojik romandan önce denemelerine değinmek isterim. Nabizade Nazım’ın yazmış olduğu “Zehra” adlı romanı Türk Edebiyatında ilk natüralist roman olmasının yanında ilk psikolojik roman denemesi olarak edebiyatımızda yer edinmiştir. Ancak bu türün ilk örneğini Mehmet Rauf’un “Eylül” adlı romanı verirken modern anlamda ilk örneğini Halit Ziya Uşaklıgil “Aşk-ı Memnu” adlı romanıyla vermiştir. Edebiyatımızda psikolojik roman üzerine birçok eser olduğu için bunlardan birkaç örnek vermek isterim.
-Ahmet Hamdi Tanpınar = Huzur
-Peyami Safa = Dokuzuncu Harbiye Koğuşu
-Oğuz Atay = Tutunamayanlar
-Sabahattin Ali = Kürk Mantolu Madonna
-Yusuf Atılgan = Aylak Adam
-Halide Edip Adıvar = Handan
-Reşat Nuri Güntekin = Acımak
-Recaizade Mahmut Ekrem = Araba Sevdası
Edebiyatımızda çok kıymetli hazineler var dostlarım kitapları okurken kendi edebiyatımızı ihmal etmeyelim.