Pyelografi nedir? Retrograd pyelografi nedir? Niçin kullanılır?

Retrograd pyelografi nasıl ve ne zaman yapılır? Bilgi verir misiniz?

İyotlu kontrast maddelerin intravenöz yolla damardan enjeksiyonu sonrası, belli zaman aralıkları ile seri grafilerin alınması ile böbrek fonksiyonlarının toplayıcı sistemlerinin ve tüm üriner sistemin görüntülenmesi amacına yönelik yapılan aşıdır