Rahman suresinde aynı ayet neden 31 defa tekrarlanmıştır?

Rahman suresinde"Febieyyi âlâ irabbiküma tükezziban"ayetinin 31 defa tekrar edilmesinin nedeni nedir?Bu ayetin meâli nedir?

“Febieyyi âlâ irabbiküma tükezziban” ayetinin türkçe manası “İmdi Rabbinizin nimetlerinin hangisini yalanlıyorsunuz?” 'dur. Bu ayetin Surede 31 defa tekrarlanmasının nedeni Surede vurgulanmak istenilen iki şeyin dikkatini çekmek için sürekli olarak tekrarlanmıştır. Bunlardan biri Allah’ın lütuflarının sonsuzluğuna ve bu lutufları inkar eden kimselerin günah işlediklerine bununda çok çirkin bir davranış olduğuna vurgu yapılmaktadır ikincisi ise kendisine yapılan iyilikleri inkâr eden bir kimseler için kullanılmıştır. Surenin adından da anlaşılacağı üzerine rahman kelimesi Allahın bu dünyada ister kafir olsun ister müslüman olsun kim olursa olsun ona inam ve ihsan eden manasına gelmektedir. Besmele ye mana verirken bunu görmekteyiz. Burada aslında yapılmak ve anlatılmak istenilen kısaca toparlıcak olursak eğer Allahü Teala bize bu dünyada vermiş olduğu nimetleri gösterek bizim bu nimetlerden yola çıkarak onu bulmamız gerektiğini ve onu yalanlamamız gerektiğini bizlere vurgulamak adına bu ayeti tekrarlamıştır.

Rahman suresinde aynı ayet 31 defa tekrar edilmesinin sebebi ise, burada kastedilen şey ahirete dair hususların ön planda olmasıdır. Yani yedisi cehennem ile ilgili, şöyleki kişi hayatı boyunca Allah yolunda gitmez ve kötülük yaparsa cehennem kapısı açılır anlamına geli. Yani cehennem kapılarının sayısına eşittir. Sekizi de ilk iki cennetin vasıflarının ardındaki cennet kapılarının sayısına eşittir. Bu nedenlede ilk sekiz hususa inanıp gerektirdiği şekilde amel eden kimse, her iki cennete girmeyi hak etmiş ve cehennemden korunmuş olacaktır anlamına gelmektedir.

Bu ayette Allah(c.c.) 'ün nimetlerini veya hesaplaşma gününün inkar edenlerin diğer tarafta cezalarını alacağını vurgulamak için 31 kere tekrarlanmıştır.