Reji asistanı görevi nedir?

Reji asistanı kimdir?Hangi görevlerde bulunur?Kısaca bahseder misiniz.

Reji asistanı, Yardımcı yönetmendir. Eğer birinci reji asistanıysa ( İkinci reji asistanı Yönetmen yardımcısıdır) setteki en önemli elemandır. Setteki mekan seçimi, çalışma tablosunun hazırlanması, jenerik, dakikalandırma, figürasyon, ışıkla, kostüm vb. ilgilenirler . Setteki her türlü problemi çözmek gibi sorumlulukları vardır. Yönetmen bu işlerle uğraşmasın kendisini filme bütünlüğe versin diye bütün bu angarya gibi işler Reji asistanı tarafından yapılmaktadır. Filmin, bütçesine göre reji asistanı sayısı artabilir.

Setteki tüm sorunları yönetmene yansıtmadan çözen kişidir.Reji asistanları herşeyi ayarladıktan sonra, yönetmenler sahneyi başlatır.Çekimler başlamadan önce, ışıkcısı, kostümcüsü ve setteki devamlılık ile uğraşmak reji asistanının görevidir.