Reşid Mümtaz Paşa kimdir?

Reşid Mümtaz Paşa kimdir?

Reşid mümtaz paşa İstanbul doğumludur. Osmanlı devlet adamıdır.

Reşid Mümtaz Paşa Osmanlı Devleti döneminde yöneticilik, valilik görevlerinde bulunmuş bir devlet adamıdır.

Reşid Mümtaz Paşa ,II. Abdülhamit döneminde bürokrat ,bakan olarak görev yapmış bir devlet adamıdır.