Rifailik ne demektir?

Rifailik ne demektir? Rifailik kim tarafından kurulmuştur? Rifailik hakkında bilgi veriniz.

Rüfailik ya da Rifâiyye (Osmanlıca: رفاعية ‎), Tasavvufi inanışa göre kurucusu ve piri Ahmed er Rüfâi olan İslamî bir tarikat.

İlk sufi tarikatlardan biri olan Rüfâiyye’nin kurucusu, asıl ismi Ahmed bin Ali el-Mekki bin Yahya olan, Ahmed er-Rüfâi’dir. Aktab-ı Erbaa’dan (Dört Kutup) biri sayılan Ahmed er-Rüfâi’nin tarikat silsilesi Ali’ye dayanır.

Rufailik sesli zikir yapan bir tarikatın adıdır. Ahmet Rufai tarafından Irak bölgesinde 1100’lü yıllarda kurulan ve sistematik haline getirilin ve günümüzde de halen devam eden tarikatlerdendir. Özellikle ülkemizde Erzurum bölgesinde yoğun olarak Rufailer faaliyet gösterirler.