Romatizmal hastalıkların tedavisinde amaç ve yenilikler nelerdir?

Romatizmal hastalıkların tedavisinde amaç ve yenilikler nelerdir?

Amaç kişinin rahatsızlıklarını tamamen ya da olabilecek en iyi düzeyde ortadan kaldırmaktır.