RTÜK nedir? Ne işe yarar?

Radyo ve televizyonculuk alanında önemli gelişmeler nelerdir?


Radyo Televizyon Üst Kurulu’dur. Televizyonda yapılan yayınları kontrol eder ve topluma zararlı yayınlar yapan televizyonlara cezalar kesmektedir. Radyo Televizyon Üst Kurulu üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilmektedir. Her partiden milletvekili sayısı oranında üyeler bulunmaktadır. Kurulduğundan bu yana tepkili kararlara imza atan Radyo Televizyon Üst Kurulu son zamanlarda üyelerinden Faruk Bildirici’nin yönetim kurulu kararı ile görevden uzaklaştırılmasıyla gündeme gelmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilerek göreve getirilen birinin görevden uzaklaştırılması büyük tepkilere sebep olmuş ve Türkiye Büyük Millet Meclisine saygısızlık olarak kabul edilmiştir. Bunun yanında yandaş kanallara ceza kesmemesine rağmen yandaş olmayan kanallara en ufak bir şeyde ceza kesmesi ise ayrı bir muammadır. Ülkemizde her alanda olduğu gibi bu alanda da yandaş olan ve olmayan ayrımı başlamış, bu da adalet anlayışımıza zarar vermiştir. Bu tür kurumların çeki düzen verilerek tekrar güncellenmesi ve doğru bir rotaya oturtulması gerekmektedir.

Radyo televizyon üst kurulunun kısalmasıdır. Televizyon kanalları ve yayınları ile alakalı kuralları belirler. Kurallara uymayan kuruluşlara ceza verir. Bazı programlara sansür uygulanmasını sağlar. Günümüzde sansür uygulamalarını abartmış olsa da başıboş ve keyfi yayın yapılmasını engeller

Radyo Televizyon Üst Kurumudur Yayınların izlenmesi, şikayetlerin dinlenmesi ve zararlı içeriklerin önlenmesi konusunda denetim mekanizmasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından üyeleri seçilmektedir. Her partiden üyesi bulunur. Rütük üyesi olmak için üniversite mezunu olmak (4 yıllık), kamuda veya özel sektörde en az 10 yıl çalışmak olmak ve devlet memuru olma özelliklerine sahip olmak gerekir. RTÜK zilediği yayınlarda aykırılık tespitinde yayını kaldırma, yayıncıdan düzeltme yapmasını isteme ve gerektiğinde ceza verme yetkisine sahiptir.

Üst Kurul hakkında yazılı, görsel, işitsel ve internet ortamında çıkan haber, yorum ve eleştirileri izlemek, Üst Kurulu bilgilendirmek, acil müdahale gerektiren haberler hakkında işlem başlatılması için gerekli düzenlemeleri ve takibi yapmak,
Basın yayın organlarıyla olan ilişkileri düzenlemek,
Basın haberleri, basın bültenleri ve basın bildirileri hazırlamak ve yayınlanması amacıyla ilgili medya kuruluşlarına göndermek,
Cevap ve düzeltme hakkı gerektiren haberlerle ilgili Hukuk Müşavirliği ve diğer ilgili birimlerle koordineli olarak çalışmak,
Üst Kurulun düzenlediği toplantı, konferans ve seminer gibi faaliyetlere ilişkin haberleri basın kuruluşlarına ulaştırılması için gerekli önlemleri almak,
Üst Kurula basın yayın organları tarafından yapılan çekim, röportaj, programa davet vb. talepleri değerlendirerek, gerekli işlemlerini yürütmek,
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ilgili birimlere havalesini yapmak, başvuruları etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak,
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) kanalı ile yapılan başvuruları değerlendirmek, ilgili birimlere havalesini yapmak, başvuruları etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak,
Resmi sosyal medya hesaplarını yönetmek.

Televizyonu ve radyoyu daha rahat , üsluplu , toplum ahlakına zarar vermeden yayınlamasını sağlayan kurum.

RTÜK: Radyo televizyon üst kuruludur. Televizyonlarda veya radyolardaki bulunan dizi ve programları denetler, uygunsuz olan bir durum olduğunda o programa uyarı, para cezası veya kaldırma işlemini yapar.

Radyo Televizyon Üst Kurulu televizyonda yayınlanan şarkıların, filmlerin, dizilerin, yarışmaların ve benzeri yayınlardaki genel etik kurallarına uygunluklarını denetleyen kurumdur.

RTÜK Türkiye’de ki radyo ve televizyon kuruluşlarını denetleyen bir kuruluştur. Radyo ve televizyonculuk alanındaki en önemli gelişme zamanla medyanın tamamen olmasa da eskiye nazaran daha fazla özgürleşmesidir.Bunun dışında sadece dizi yada filmlere değil çeşitli spor dallarına da yer vermesidir.

RTÜK, radyo ve televizyonları denetleme yetkisine sahip kamu kuruluşudur. … Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Türkiye’de faaliyet gösteren radyo ve televizyonların yayınlarını denetleyen, gerekirse yaptırım uygulama yetkisi olan bir kamu kuruluşudur

Açılımı Radyo ve Televizyon üst kuruludur. Türkiye de ki televizyon ve radyoların yayınlarını denetleyerek kural dışı hareket edilmesini toplumun genel ahlakını bozucu programların iptaline karar veren organdır.

Radyo televizyon üst kurulu televizyondaki uygunsuz kanalları cezalandırır ve para cezası keser. Radyoda da uygunsuz kanalları siler veya dondurur. Eğer RTÜK olmasaydı kanallar istediği uygunsuz herşeyi paylaşabilirdi ve bu da çocuklar için uygun olmazdı

RTÜK televizyonda olan gerekli gereksiz sapık veya kişinin görmemesi gereken şeyleri sansürleyen kurumdur. Tabii son dönemlerde iyice sapıttı. Her şeye gereksiz sansür koymaya başladılar.

Radyo ve televizyon olmak üzere yapılan yayınlarda toplum ahlak kurallarına ve çocuklara uygun olmayan yayınları tespit eden, gerektiğinde bu tarz yayınlar yapan kanallara ceza veren Radyo ve Televizyon Üst Kurumudur. Bu kurumda çalışan üyeler devlet memuru statüsündedir.

Açılımı Radyo Televizyon Üst kurulu’dur.televizyon kanallarını denetler.Cinsellik,şiddet,kan,vahşet vb gibi olumsuz şeyleri kontrol eder.

Radyo ve televizyon üst kurulu proğram, yarışma vb.şeyleri ahlaki kurallara uygunluk açısından takip eden ve hatta belirli bir para cezası kesen bir kuruldur.

Rtük radyo ve televizyon için çok önemli bir kamu kuruluşudur.