Ruhsal bozuklukların nedenleri nelerdir?

Ruhsal bozuklukların nedenleri nelerdir?

">

Ruhsal bozukluluğun birçok nedeni vardır aslında bunlardan birkaçı: bir çoçuğun annesi kaybetmesi gibi, veya bir kişinin tacize uğraması sonrası, ruhsal bozuklular da ortaya çıkabilir.

Ruhsal bozukluklar birçok nedene bağlı olarak oluşabilmektedir. Kimisi genetik iken kimisi zaman içerisinde çevresel ve yaşanan travmatik olaylar kaynaklıdır. Örnek vermek gerekir ise şizofreni hastalığnin, genetik geçişli bir ruhsal bozukluk olma durumu sıkça karşımıza çıkmaktadır. Tabiki tek sebebi genetik geçiş değildir. Depresyon da ruhsal bir bozukluktur fakat birçok çevresel etki sonucu oluşur. Toplum yapısı, yaşam şartları, maddi ve manevi birçok sebep neden olabilir. Zaten kaçımiz depresyon gecirmemisizdir ?

Ailesel çevresel faktörler yaşanmışlıklar etkili olabilir. Eğer şiddete meyilli ilgisiz sevgisiz sürekli tartışma ortamı olan bir ailede yetişmişse ruhsal açıdan bozulmalar olabilir ya da daha sonradan da olabilir aile iyi olabilir ama okul ortamı kötüyse psikolojisini olumsuz etkileyecek bir çevreye sahipse ya da iş ortamı zorluysa yine ruhsal bozukluk olur. Ya da her şey yolundaysa ama monoton bir hayata sahipse hayattan artık zevk almıyorsa yaşama hevesi kırıldıysa da ruhsal bozulmalar yaşanabilir. O yüzden her zaman kendimizi motive edecek uğraşlar bulmalı bizi üzen karanlığa iten şeylerden uzak durmalıyız.

Ailesinde sorunlar yaşayan, çocukluğunda kötü anılara maruz kalan, eşinden çevresinden anasından babasından olumsuz her şeye maruz kişilerin psikolojik açıdan sıkıntı yaşamaları ruhsal bozukluğa neden olur. Genelde ruhsal bozukluğun temelinde çocuklukta yaşananlar yatmaktadır.

Başta ailesel sorunlar ruhsal bozukluklara neden olur.Arkadaş çevresi,kişinin yaşadığı ortam,mahalle bile etken olabiliyor.Bunun yani sıra kişinin yaşadığı travmalar, alkol uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklar edinmesi,ruhsal bozukluklara neden olabilir.

Arkadaş ve çevre , ailesel sorunlar genellikle ruhsal bozukluklara sebep olabilir.

Bir çok nedeni olduğunu biliyorum ve bildiğim nedenleri şöyle sıralayabilirim;Genetik,ilaç ve madde kullanımı,yaşanılan travmalar,hastalıklar olarak bildiklerimi söyleyebilirim

Büyük travmalara acılara gerek yoktur aslında bazı insanlar yapı olarak daha kırılgandır algıları ve sezgileri daha açıktır enerjileri hisseder hayat ona daha zordur. Ya da doğuştandır kalıtımla ailemizden geçer ufak bir olay bile tetikler ortaya çıkmasını. Çevre koşullar her şey tetikler bir süre sonra boşluk ve anlamlandıramama hissi çeşitli bozukluklara sendromlara sebep olur

Ruhsal bozuklukların neden oldu durumlar ailemi kayıplar, çeşitli istismarlar, taciz, tehdit edilme durumudur.