S bloku elementleri ve özellikleri nelerdir?

Periyodik tabloda s bloku elementleri ve özellikleri nelerdir?

Periyodik tabloda 1a ve 2a grubunda yer alan element grubuna denir. Alkali ve toprak alkali elementler olarakta adlandırılırlar.

Periyodik cetvelde 4 tür blok elementleri vardır. Bunlar sırasıyla s,p,d ve f bloku elementlerdir. S bloku elementleri periyodik cetvelin en solunda yer alan ve hepsi metal olan elementlerdir. Bunlar 1A gurubu içerisinde yer alan alkali metaller ile 2A gurubu içerisinde yer alan toprak alkali metallerdir. Bunların elektriksel iletkenlikleri oldukça yüksektir. Yine aynı şekilde ısıyı da iyi iletirler. Son yörüngelerinde 1 ya da 2 elektron taşımakla birlikte ametallerle iyonik bağlı bileşik oluştururlar. Bu metallerden gümüş beyaz renkte olup parlak bir görünüme sahiptir. Bu guruplardaki metaller yumuşaktır, kolay şekil alırlar. Eğilip bükülmeleri kolaydır. Aktif metal oldukları için doğada saf halde tek başlarına bulunmazlar. Genellikle başka bir element ile iyonik bağlı bileşik yapmış halde bulunurlar.