Safeviler kimdir? Hangi yüzyılda yaşamışlardır?

Safeviler kimdir? Hangi yüzyılda yaşamışlardır? Kimlerle savaşmışlardır? Kısaca bilgi verir misiniz?

1501 ve 1736 yılları arasında varlığını sürdürmüş, sıkça modern İran tarihinin başlangıcı olarak kabul edilen, İran tarihindeki en önemli hanedanlıklardan biri tarafından yönetilmiş devlet.

image">image

SAFEVİLER (1501-1736)

  • Modern İran tarihinin başlangıcı kabul edilen ve en önemli hanedanlıklar tarafında yönetilen devlettir .
  • Günümüzdeki İran, Irak ,Azerbaycan ,Afganistan ,Ermenistan, Türkmenistan ve Türkiye 'in doğu kısımlarında hüküm sürmüşlerdir.
  • Kurucusu Şah İsmail'dir .
  • Mutlak monarşi ile yönetilen bir devlettir.
  • Tarihte ilk kez Şii Onikiciliğini resmi mezhep olarak kabul etmişlerdir .
  • İlk başkentleri Tebriz'dir .
  • 1510 yılında Şeybani Hanlığı ile Safeviler arasında Mercv Savaşı gerçekleşmiştir. Bu savaşın sonunda Safeviler, Horosan'ı kontrol altına almışlardır .
  • 1514 yılında Safeviler ile Osmanlılar arasında Çaldıran ovasında Çaldıran Muharebesi gerçekleşmiştir . Osmanlı'nın zaferiyle savaş sona ermiştir.
  • Safevilerin son Han'ı III.Abbas'tır . @Mecazi_bey