Saik ne demektir?

Saik ne demektir? Hangi durumları anlatırken kullanılır?

Sebep anlamına gelmektedir. Güdülenmeye karşılık gelecek şekilde kullanılmaktadır. İngilizcedeki motive sözcüğünün Türkçe’deki halidir diyebiliriz.

Arapçadan geçmiştir. Güdü anlamına gelmektedir. Edebiyatta sebep anlamına gelmektedir.

Bir davranışın nedeni olan durum için kullanılır. Hukukta ise, bir işlemi yapmaya yönlendiren sebep olarak tanımlanabilir.

şaik kelimesi arapçada olan ve anlamı Kutlu, uğurlu. İbadet etmiş, Tanrıya karşı görevini yapmış kimse olduğunu düşünüyorum. genellikle erkekler için ismin basında kullanilir