Sakarya Meydan Muharebesi'nin sonuçları nelerdir?

Sakarya Meydan Muharebesi nasıl gelişti, sonuçları nelerdir ?

Kurtuluş Savaşı muharebeler dönemine ait bir savaş olan Sakarya Meydan Muharebesi, diğer adı ile “subaylar savaşı” olarak da bilinir. Muharebe, Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutan unvanı ile katıldığı ilk savaş olarak bilinir. Savaşın stratejisi yüzey savunma taktiği olarak bilinir. Bu strateji Dünya tarihinde ilk kez bu savaşta uygulanmıştır. Duatepe’de başlayan savaşı yöneten komutanlar Batı cephesi komutanlarıdır. Aralarında İsmet Paşa’nın da bulunduğu ve bu savaşta başarı elde etmemizi sağlayan Batı cephesi komutanları Şükrü Naili, Fahrettin Altay, Kazım Özalp ve İzzettin Çalışlar’dır. Savaş sonunda;

 • - İtalyanlar Anadolu’dan çekildiler ve İngilizler ise Yunanlıları desteklemekten vazgeçtiler.
 • - Ukrayna ile dostluk anlaşması, Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan arasında ile ise Kars Antlaşması imzalanmıştır. Bunun yanı sıra İngiltere ile savaş esirlerini karşılıklı olarak serbest bırakmak adına esir mübadelesi imzalanmıştır.
 • - İmzalanan Ankara antlaşması ile de Güney cephesi tamamen kapanmıştır.
 • - Mustafa Kemal Atatürk'ün meşhur sözü olan "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatanındır" sözü bu savaşta söylenmiştir.
 • - Savaş sonunda imzalanan Kars antlaşması ile Doğu sınırımız tam anlamı ile kesin olarak belirlenmiştir. Tabii Ardahan bize bırakılırken Batum ise Gürcistan tarafında kalmıştır.
 • 1863 II.Viyana bozgunundan bu yana geri çekilen Türk ordusu hücum gücüne ulaştı.
  Yunan ordusu savunmaya geçmiştir.
  Mustafa Kemal Atatürk e Gazilik ve Meraşellik ünvanı verildi. Fevzi Çakmak Paşa ya ise Meraşellik ünvanı verildi.
  Türkiye nin ilk Genel Kurmay Başkanı Fevzi Çakmak olmuştur.
  İtalyanlar Anadolu yu terketmişler.
  İngiltere, Türk Kızılayı ile yaptığı İstanbul Antlaşması ile Malta sürgünlerinin bir kısmını serbest bıraktı.
  Ukrayna ile dostluk ve ticaret antlaşması yapıldı.
  Başkomutanlık süresi uzatıldı.
  Fransa ile Ankara Antlaşması yapıldı.
  Meclisin Kayseri ye taşınmasından vazgeçildi.
  İtilaf devletleri, TBMM ye barış teklifi etti.
  Sovyet Rusya nın isteği ile Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ile TBMM arasında Kars Antlaşması imzalandı. Doğu sınırları bu antlaşma ile kesinleşti.

  Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’E TBMM tarafından Gazilik ve mareşallik unvanı verilmiştir.
  Savaş 22 gün sürmüştür. Yunanlılar yenilmiştir.
  Ukrayna ile dostluk antlaşması yapılmıştır.
  Malta’da esir olarak tutulan Türkler serbest bırakılmıştır.

  22 gün sürmüştür. Yunanlılar yenilmiş ve savunmaya geçmişlerdir.

  Sakarya Meydan Muharebesi esnasında Mustafa Kemal Atatürk’e Uluönder ve gazilik ünvanı verilmiştir buradaki Enver ve gazilik ünvanının yanı sıra aynı zamanda mareşallik unvanını da Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından verilmiştir savaşan toplam süresi 22 gün sürmesine rağmen bu savaş oldukça yoğun bir şekilde geçmiştir aynı zamanda yine bu savaşla birlikte Sakarya Meydan Muharebesi ile birlikte Sakarya Irmağının Batı tarafına Yunan askerleri sürülmüş ve Türk ordusu burada savaştan Galip gelerek Yunan ordusuna ülkenden uzaklaştırmaya çalışmış ve bu gayretleri neticesinde azim ve kararlılıklarının sonucunda buradaki düşman askerini yurttan atmak için bir adım daha ileriye gitmişler ve bunu başarmak için en büyük adımlardan bir tanesini atmıştır bu cepheden Atatürk’ün çok meşhur bir sözü vardır; Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır O satıh bütün vatandır sözü ile buradaki ülkenin ne kadar değerli olduğunu her karış toprağını ne kadar kıymetli olduğundan bahsetmiştir.