Salinizasyon nedir? Neden oluşur?

Salinizasyon nedir? Neden oluşur? Açıklsyınız lütfen.

Toprağın alt horizonlarındaki veya ana maddedeki tuzların toprak yüzeyine çıkması ve orada konsantre olması olayına tuzlanma veya salinizasyon denir.
kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde taban suyu seviyesinin yüksek olduğu eğimsiz, düz, kapalı alanlarda gerçekleşir. Ana materyalin içerisindeki tuzlar kapilerite ile yüzeye kadar yükselir ve toprağın çeşitli derinliklerinde birikir. Salinizasyon sonucunda soloncak (tuzlu) topraklar ve sierozem topraklar oluşur.