Şanghay İşbirliği Örgütün kurulma amacı nedir?

Şanghay İşbirliği Örgütünü kaç üye ülke kurdu ve şu an kaç üyesi bulunmaktadır?

Orta doğu da ki üstünlüğü elinde tutmak ve birlik sağlamak için kurulmuş bir örgüttür.

Rusya, Çin, Kırgızistan, Kazakistan ve Tacikistan arasında 1996 yılında kurulan bir işbirliği örgütüdür. Daha sonra bu ülkelere Özbekistan’da katılmıştır. Kurucu devletler 5 devletten oluştuğu ve Şangay’da kurulduğu için örgüte Şangay 5’lisi de denilmektedir.

Şangay Beşlisi ve Şangay Paktı olarakta bilinir. Uluslararası bir örgüttür. Çin, Rusya, Tacikistan, Kırgızistan ve Kazakistan üyedir.

uluslar arası bir örgüttür tıpkı nato ve avrupa birliği gibidir

Rusya, Çin, Kırgızistan, Kazakistan ve Tacikistan arasında 1996 yılında kurulmuş işbirliği örgütüne denir.Sonraki yıllarda bu ülkelerin arasına Özbekistan’da katılmış olup,Kurucu devletler 5 devletten oluştuğu ve Çin’in Şangay kentinde kurulduğu için örgüte Şangay 5’lisi denilir.Temel sebebi askeri,ekonomik güç birlikteliğidir.’‘NATO’’ ya karşı kurulduğu da bilinen bilgilerden sadece biridir.

Doğu bloğunun askeri ve ticari amaçlarla natoya karşı kurulmuş bir örgüttür.

Amacı, Eski Çin - Sovyet sınırının güvenliğini sağlamak.
1996 yılında Çin’de kuruldu.
Üyeleri ise Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan’dır.

Natoya karşı kurulan bir birliktir.Amaçları birlikteki üyeleri siyasal,ekonomik,askeri anlamda korumak ve birlik olması için kurulmuştur.

Nato sovyet rejimine karşı kurulmuştur. Ancak sovyetlerin yıkılmasından sonrada faaliyetlerine devam etmiştir. Şanghay işbirliği örgütüde Natoya karşı kurulmuş bir örgüttür. Şu anda sekiz üyesi var. Çin, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan, Hindistan ve Pakistandır. En son Özbekistan üye olmuştur. Genel olarak bölgesel sorunlara eğilimleri vardır

Sovyetlerin yıkılmadan önce Natoya karşı alternatif olarak üye devletler arasında askeri, ekonomik olarak işbirliği yapmak için kurulan halen faaliyette olan bir örgüttür. Kazakistan, Kırgızistan, Çin. Rusya., Tacikistan, kırgıstan ülkeleri üyedir. 1996 yılında kurulmuştur.