Şapka kanunu gerekçeleri ve yaşanan değişimler nelerdir?

Şapka kanunu gerekçeleri ve yaşanan değişimler nelerdir? Bilgi verir misiniz?

1925 yılında milletimizin kıyafetlerini batılılara benzetmek için çıkarılan bir kanundur. Cübbe, sarık, baş örtüsü gibi aynı zamanda dini inançlarımızın da gereği olan giyim tarzı yasaklanmıştır. Başı kapalı olan kadınların başlarının zorla açtırıldığı, cübbe giyen dedelerin derdest edildiği çeşitli tarih kitaplarında yazmaktadır. Hatta Trabzonda bu kanuna karşı gelindiği için denizden bomba atıldığı da söylenmektedir.

Modern ve çağdaş kılık kıyafetin ülke insanına getirilmesi anlamında devrim niteliği taşımaktadır.

Şapka kanunu 1925 yılında kabul edilmiş ve Atatürk tarafından Kastamonu’da ilk defa giyilerek halka bu serpuşun adı şapkadır denilerek tanıtılmıştır. Modern bir giyim tarzını benimseyen hükumet şapka giyilmesini teşvik etmiş ve kanunla da bunu sabit kılmıştır. Bu konuda tarihçiler bir çok görüş ileri sürmüşler hatta bir çok yalan yanlış bilgi ortaya koyarak halkı Atatürk konusunda düşmanca tavırlar içine girmesi için ellerinden geleni yapmışlardır. Bu konuda Atatürk’e türlü eleştiri ve hakaret edenlerin de günümüz giyim tarzını benimsedikleri şapka giymeseler de görülmektedir. Sonuçta bu tip insanların ihtilal dönemlerinde de Türkiye’den kaçmak zorunda kaldıklarında İslami kıyafetlerin giyildiği ve serbest olduğu Arap ülkelerine değil Avrupa ülkelerine kaçtıkları bilinmektedir.

Modern ve çağdaşlaşma durumdan dolayı ve toplumdaki kargaşayı kaldırmak için çıkarılmıştır, Mustafa Kemal Atatürk şapkayı takarak tanışmıştır. 1925 yılında şapka inkilabı gerçekleştirilmiştir.

Modernliğe atılan adımların sadece bir basamağı olarak görülmektedir. Zamanında kanun olarak da çıkarılmıştır ve hala 1982 anayasında bile mevcuttur.

Çağdaş giyim-kuşam, uygar oluşun en doğal işareti idi. Bu sebepledir ki Atatürk, çağdaşlaşma atılımları içinde, şapka ve kıyafet devrimine büyük önem verdi. O zamana kadarki mevcut kıyafetimiz ne millî ne de uygar idi. Fes, kalpak, külah, takke, sarık gibi başlıkların yanı sıra cübbe, ceket, şalvar, potur, pantolon gibi her çeşit kıyafet, toplumumuza dış görünüş bakımından karmaşık bir manzara veriyordu. Halbuki fikriyle, düşünüş biçimiyle uygar olmaya karar veren Türk milleti, bunu yaşayışıyla, dış görünüşüyle de kanıtlamalıydı. Daha önceleri başlık ve kıyafette bazı yenilikler yapılmışsa da eski ile yeninin bir arada yaşatılması nedeniyle bu atılımlar, gerektiği gibi gerçekleştirilememişti.

Giyim kuşam ve Atatürk’ün çağdaşlaşma atımları içinde şapka ve kıyafet devrimi meydana gelmiştir kanun çıkarılmıştır

Şapka kanunun en önemli gerekçesi modern hayata uyum sağlamak olacaktır. Şapka kanunu inkılap alanında daha ileriye gittiğimizi gösteriyor. İnkılap alanında ileriye gitmek demek bizim çağdaşlaştığımızı gösteriyor.