Savurganlığın kişiye ve topluma zararları nelerdir?

Savurganlığın kişiye ve topluma zararları nelerdir?

Çok büyüktür.En temel sebebi ise bu kişiler hiçbir şekilde sakin kalamayıp dinlemeden insanlara birçok laf savururlar en temel sebebi bu şekildedir.Bu kişiler anlayışsız olmaları ile de bilinmektedir.

Savurganlık zannediyorum ki toplumumuz için uzun sürelerden beridir varolan bir sorun. Öyle ki har vurup harman savurmak diye bir deyimimiz bile olmuş. Elindekilerle yetinmeyi bilmeyip isteklerini ne pahasına olursa olsun hep daha fazlasını isteyenler maalesef ki topluma da olumsuz yansımaktadır. Basit bir örnekle ifade etmem gerekirse, savurgan kimse adı üzerinde tutumsuz davrandıktan sonra kendisine yeterli maddi kaynağı bulamayınca suça yeltenir, ajitasyon yapar yahut zorlamayla yakın çevresinden para istemeye ve bir süre sonra da bunu alışkanlık haline getirmeye başlar.

İstemlice insanları kırarlar sağa sola sataşırlar ve ortalık karışır sürekli.

Savurgan olan insanlar para mal mülk sahibi olurlar ama verimli kullanmayı öğrenemezler ve savurgan olurlar zamanlarını boşa harcalar kontrolsüz harcama yaparlar, savurgan olurlar. Ödemeleri kontrol altında tutamaz insanların zamanlarını boşa harcayabilirler. Bu nedenle hem kişisel hemde toplumsal olarak zarar gelebilir.

Kaynak israfını ve gelir dağılımında adaletsizliğe neden olur sosyolojik olarak.

Fütursuzca ölçüp biçmeden harcanan kaynaklar hem toplumsal açıdan hemde kişiye hem maddi hemde manevi zarar verir. Doğal dengeyi bozar.

Savurganlık kişisel ve toplumsal olarak çok kötü bir şeydir.İnsanların ekonomik ve manevi düzenini bozmak adına en kötü huylardandır.Savurgan insanlar genelde gıda,barınma ve türevi ihtiyaçları konusunda zorluk çekerler bunun sonucu manevi huzurları’da kaçar.

Savurganlığın kişisel zararı insan hayatı üzerinde hiçbir zaman bir düzen olmamasına ve kişinin kişisel gelişimin de büyük zarara yol açmaktadır. Toplum üzerinde ise mesela ortak kullanılan kaynakların savurgan bir şekilde harcanması daha sonra sadece kişinin kendisinin değil tüm topluma mal olmaktadır bu nedenle insanın savurganlıktan hem kendisi hem de toplum için kaçınması gerekir.

Maddi manevi hertürlü zararı vardır savurganlığın misal diyelim senin savurganlığın yüzünden birinin kalbi kırıldı bu o kişiye zarar verir. Bir örnek daha vereyim sen ortalığı dağıtıyorsun ve pahlı eşyaları istemeden kırıyorsun buda senin kendine zararın çünkü senin o kırdığın pahlı şeylerin parası senin cebinden çıkıcak. İyi günler :grinning:

Dinende sağ solende kişinin kendisine zararlıdır kişi naparsa kendisine yapar.

Savurgan kişi birikim yapamaz. Birikim yapamayınca bir aile ve yuva kurması da zor olur, kendisini ve durmunu iyileştirmesi de zor olur. İşin toplum boyutu hakkında bir şey diyemeyeceğim.

Zaten bu savurganlık konusu çok önemli hemde İstanbul için çünkü eğer İstanbul su tüketimini savurganlığını durdurmazsa 2030 yılında sınırlı su tüketimine geçilecek.

Savurganlık insanın hayatını olumsuz yönde etkileyen başlı başına bir sorun. Bu sorunu her konuda düşünebiliriz. Örneğin; ekmeklerin çöpe atılması, suyun boşa akıtılması, aydınlatmaların gereksizce kullanılması, paranın kontrolsüzce harcanması, zaman kaybı gibi. Savurganlık kişinin cebine zarar verdiği gibi topluma da zarar verir. Onca insan açlık sınırındayken ve yardıma muhtaçken ekmeklerin çöpe atılması hiç mantıklı değil. Su israfı ise hem kişinin cebine yansırken hemde küresel bir soruna neden olabilir. Daha sayılabilecek birçok örnek var. Aklıma gelenler yalnız bunlar.

Savurgan savurduğu parayı malı mülkü kendi emeğiyle kazanmamıştır hazır maldır mirastır atadan deden o yüzden kıymetini bilmez savurur ve bu bilinçsiz tüketimin kendisine zararı hazır mala dağ dayanmaz tükenir. kişilere karşı hor görme üst perdeden konuşma insanlara tepeden bakma gibi topluma karşı zararları vardır. O yüzden her konu da bilinçli tüketim bilinçli harcama diyoruz :relaxed:

Savurganlık ihtiyacın olmayan şeyleri alıp hepsini, hakkını vererek kullanmadan yani kullanım ömrünü tüketmeden, yenilemektir. Kişiye maddi açıdan zarar verir. Topluma da hem maddi hem de mavi zararı vardır. Topluma gereksiz tüketim aşılanmış olur.