Secant nedir? Sekant nedir? Cosecand nedir? Kosekant nedir?

Secant nedir? Sekant nedir? Cosecand nedir? Kosekant nedir? Cosec ve Sec nedir?

11 Beğeni

Secant ve cosecant üçgendeki açıların bölünmesiyle oluşan açılardır.

Secant = kosinüs / sinüs açılarının bölümü

Cosecant = sinüs / cosecant açılarının bölümü

9 Beğeni

Sekant ve Kosekant Nedir?

  • Sekant (secant) ve kosekant (cosecant) birer trigonometrik fonksiyonlardır.

  • Sekant kosinüs fonksiyonunun çarpmaya göre tersini ifade ederken, kosekant ise sinüs fonksiyonunun çarpmaya göre tersini ifade eder.

  • Sekant matematikte sec veya sc olarak gösterilirken kosekant, cosec veya csc olarak gösterilir.

8 Beğeni

Sekant ve cosekat terimleri matematikte kullanılan geometride üçgensel alandan yararlanarak bulunan trigometriksel terimlerdir.

7 Beğeni

Secant sekant gibi terimler trigonometrinin fonsiyon terimleridir. Özellikle geometrile üçgenlerde sıkça kullanılır.

6 Beğeni

Sekant, trigonometrik bir fonksiyondur. Trigonometrik kosinüs fonksiyonunun çarpmaya göre tersi olarak tanımlanır. sec veya sc olarak ifade edilebilir. Sonuç olarak bir dik üçgende, hipotenüs’ün komşu dik kenara oranına sekant denir.

Trigonometri Cosec ne demek?

Kosekant, Trigonometrik bir fonksiyondur. Trigonometrik Sinüs fonksiyonunun tersi olarak da tanımlanabilir. cosec veya csc olarak ifade edilebilir. Sonuç olarak bir dik üçgende, hipotenüs’ün karşı dik kenara oranına kosekant denir.

4 Beğeni

Bu konu 7 olan en fazla yanıt limitini aştığı için otomatik olarak kapatıldı.