Şehrengiz ne demektir?

Şehrengiz ne demektir? Özellikleri nelerdir? Örnekleri nelerdir?

Şehirlerin güzelliklerini anlatan eserleridir. Mesihi’nin Edirne Şehrengizi ünlüdür.

Bir şehrin güzelliklerini , tarihini , eserlerini , ünlü kişilerini anlatan eserlerdir.

Şehrengiz, Divan edebiyatında şehri ve şehrin güzelliklerini anlatan eserlerdir. Şehrengiz mesnevi olarak kaleme alınır daha çok .

Şehrengiz Divan edebiyatında şehri, güzellikleri ve tarihi olayları iyi yönleriyle anlatan eserlerdir.

Şehrengiz divan edebiyatında bir şehrin güzelliklerini, ünlü kişilerini, tarihini anlatan yazılardır.

Bir şehrin güzelliklerini anlatan eserlerdir.

şehrengiz nedir ?

Şehri anlatan eserler olarak bilinir ve o şehrin güzelliklerini , tarihi güzelliğini , ünlü kişilikleri , şehri güzelleştiren her bilgiyi ele alarak anlatılan eserlerdir.

özellikleri nelerdir ?

  • konu bakımından , şehrin güzelliği , şehir hayatı , doğal ve tarihi olan , sosyal hayatla ilgili olaylar , mahbupları ve diğer insanları anlatan manzumelerdir.
  • Gılmanlar ve mahbuplar övülür.
  • Ahlaki olarak sakıncası olan konulara da değinilmektedir .
  • Kadın güzelleri ve erkek güzelleri de konu olmaktadır , erkek olarak şehrin esnaflarından ve şehrin ileri gelenlerinden bahsedilmektedir.
  • şehrengiz yazan şairlerimiz 3. Sınıf şair olarak ve sanat kaygısı olmayan insanlar olarak gösterilmektedir .
  • Allah’ı ve Muhammed’i anlatan kısımlarda bulunur.
  • - ilk önce şehire övgüler düzülür ve sonra şehir hakkında Bilgi verilmektedir.
  • - birkaç beyitle övülmektedir.
  • - zevk , eğlence amaçlı yazılmış eserlerdir.
  • - söz konusu olan mahbupların vücut yapısı ve mesleklerinden de bahsedilir.
  • - Her beyit kendi arasında kafiyelidir.
  • Örnekler ;

  • 1. Bursa şehrengizi- Lami’î Çelebi
  • 2. Vardır yenicesi şehrengizi - Za’fî
  • 3. Saray şehrengizi - Hâdî
  • 4. Belgrad şehrengizi - Hayretî
  • 5. Sinop şehrengizi - Beyânî
  • Şahrengiz bir şehrin güzelliklerini tarihini ve o şehirde neler yaşandığını ünlü bir kişi tarafından anlatılma olayıdır

    Şehrengiz ne demektir?
    Şehrengiz, Divan Edebiyatında o kente ait olan doğal ve tarihi güzelliklerini, sanatı ile duyulmuş kişileri anlatan eserlere denmektedir.

    Divan edebiyatında bir şehri ve o şehrin güzelliklerini anlatan eserlerdir.

    Daha çok klasik mesnevi tarzında karşımıza çıkar.

    Kelime anlamı, şehri karıştıran şehri birbirine katan olarak da anlamlandırılır.

    Divan edebiyatı nazım türüdür.