Şeref Han kimdir? Ölüm sebebi nedir? Eserleri nelerdir?

Şeref Han kimdir?

Ölüm sebebi nedir?

Eserleri nelerdir?

Emir Şeref Han 1543 yılında dünyaya gelmiştir. Babasının ismi Emir Şemsettin‘dir. Emir Şemsettin Osmanlıya karşı yaptığı isyan sonucunda İran’a kaçmışlardır. İran şahı Şah Tahmasb‘a sığınmışlardır. Oradan da İran şahı Nahcivan Valiliğine göndermiştir. Emir Şeref Han dönemim Osmanlı padişahı III.Murat’ mektup göndererek bağlılığını bildirmiştir. Sultan III. Murat ise Şeref Han‘a hediye gönderip, Han’ı Bitlis Beyliği‘ne atamıştır. Şeref Han Şerefname adı altında kitap yazmıştır. Eser Farsça’dır. Eser doğuda yaşayan insanların soylarını, beylerini ve olan olayları anlatmıştır. Bu eseri Sultan III. Mehmet için yazmıştır. Bitlis’te vefat etmiştir. Mezarı Bitlis’te bulunan Şerefiye Külliyesi'nin içindeki türbededir.
image">image