Sevr Antlaşması'nın geçersiz sayılmasının sebebi nedir?

Sevr Antlaşması’nın geçersiz sayılmasının sebebi nedir?

Sevr anlaşması ulusal kurtuluş savaşında galip gelmemiz nedeniyle yırtıp atıldı.İçeriği çok ağır yaptırımlar içeren bu antlaşmanın yerine Lozan Barış Antlaşması imzalandı.

Geçersizdir çünkü Osmanlı Mebusan Meclisinin onayından geçmesi gerekmekteydi fakat İtilaf Devletleri İstanbul’u işgal edince meclisi kapatmıştı. Onaylanamadığı için bizim tarafımızdan geçersiz sayıldı. Bu İtilafları bağlamaz elbette.

Osmanlı Meclisi bu antlaşmayı imzalamadığı için geçersiz sayıldı. Bundan sonra bizim için daha iyi bir antlaşma sayılabilen Lozan Antlaşması imzalandı.

Çünkü bu antlaşma çok ağır şartlar içermekte, neredeyse Osmanlı devletini yok sayan hükümler içermekteydi ve bu yüzden ölü doğan antlaşma olarak bilinir.

Bir antlaşmanın geçerli olması için meclis tarafından onaylanması gerekir. Sevr Antlaşması bir meclis tarafından değil Saltanat Şurası denen hainler tarafından imzalanmıştır.

1 Beğeni

Osmanlı Devleti adına bu antlaşmayı Bağdatlı Hadi, Rıza Tevfik ve Reşat Halis Paris’in Sevr kasabasında imzaladı. Sevr antlaşmasını Hadi Paşa imzaladı. Padişah imzalamadı. Bu yüzden Sevr Barış Antlaşması geçersiz sayılmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu ve İtilaf devletleriyle imzalanmış bir antlaşmadır. 10 Ağustos 1920 tarihli olan Sevr Antlaşması Mebusan Meclisinin onayından geçmediği için geçersiz sayılmıştır.

Sevr anlaşması ölü doğan anlaşma olarak da bilinir. Yunanistan hariç diğer itilaf devletleri antlaşmayı yürürlüğe koymamıştır. Ayrıca padişah antlaşmayı imzalamıştır, geçersiz sayılmıştır.

1 Beğeni

İlk defa senden duydum kardeşim geçersiz sayıldığını ama merak ettim hemen gidip araştıracağım.

1 Beğeni

doğu anadoluda ermenistan devleti kurulması kurtuluş savaşının kazanılmasına rağmen toprak işgali adana çevresinin fransızlar, izmir çevresinin yunanistanlar , doğu anadolunun ermeniler, trabzon ve çevresini rumlara verilmesi işgal edilmesi anlaşmanın hem osmanlı hem tbmm çağırlması

Anlaşmayı onaylayacak bir meclisin olmaması anlaşmayı geçersiz kılmıştır. Milli mücadele bu ağır anlaşmanın maddeleri gereği azınlıkların ayaklanması ve ülkenin galip devletler tarafından işgali sonucunda başlatılmıştır. Lozan anlaşmasını onaylayan meclis TBMM dir

1 Beğeni

Sevr Antlaşması’nın kabul edilmemesinin nedeni Türk milletinin kabul etmemesidir. Türk milleti emperyal güçlerin kendisine çizdiği sınırları tanımamış, Millî Mücadele ile topraklarını kurtararak Sevr Antlaşması’nı yırtıp atmıştır.

2 Beğeni