Şeyhülislâm Yahyâ kimdir? Hangi döneme damgasını vurmuştur?

Şeyhülislâm Yahyâ kimdir? Hangi döneme damgasını vurmuştur? Bilgi verebilir misiniz?

Beşiktaşlı Şeyh Yahya Efendi 1495 senesindeTrabzon’da doğmuştur. Yahya Efendi’nin annesi Kanuni Sultan Süleyman’ı bebekken emzirmiştir. Haliyle Yahya Efendi ile Kanuni Sultan Süleyman süt kardeştir. Kanuni onu o kadar çok severdi ki; İstanbul’da inşa ettirdiği ilk mescidin adını Yahya Efendi’nin annesinin adı olan Afife Sultan Mescidi koymuştur. Birçok yerde kadılık ve müderrislik yapmıştır. Bunların en meşhuru Sahn-ı Seman medreselerindeki müderrisliğidir. Cenaze namazını ünlü şeyhülislam, Ebussuud Efendi Süleymani Camii’nde kıldırmıştır. 2. Selim’in emriyle Beşiktaşlı Yahya Efendi’nin dergahının bulunduğu yere türbesi yaptırılmıştır. Kendisinden sonra 2 oğlu dergahta şeyhliğe devam etmiştir.