Simone de Beauvoir kimdir?

Simone de beauvoir kimdir? Mesleği nedir kısaca açıklayınız

Simone de Beauvoir, 9 Ocak 1908 yılında Fransa, Paris‘te dünyaya gelmiştir. Kaynaklara göre tam adı Simone Lucie-Ernestine-Marie-Bertrand de Beauvoir olarak geçmektedir. Simone de Beauvoir, feminist filozof, roman, sosyal deneme, biyografi ve otobiyografi yazarı ve gazeteci kimliği ile tanınmaktadır. Başarılarından dolayı Sonning Ödülü’ne layık görülmüştür. 14 Nisan 1986 yılında Fransa'da ölmüştür. Eserleri ise, Konuk Kız, Pyrrhus ve Cineas, Başkalarının Kanı, Kim Ölecek?, Her Erkek Ölümlüdür, Belirsizlik Ahlakı Üzerine, İkinci Cins, Gün gün Amerika, Mandarinler, Sade’ı Yakmalı mı?, Uzun Yürüyüş, Bir Genç Kızın Anıları, Yaşlılık, Sessiz Bir Ölüm, Les Belles Images, The Woman Destroyed, Yaşlılık ve Hesap Tamam gibi eserlerin yazarıdır.
image">image

Simone de Beauvoir 9 Ocak 1908’de Paris’te Georges Bertrand ve Françoise (Brasseur) de Beauvoir çiftinin kızı olarak dünyaya gelmiştir. Geleneksel bir ailenin büyük kızıdır. Otobiyografisinin ilk bölümünde (Bir Genç Kızın Anıları) dinine ve ülkesine bağlı ataerkil bir ailenin sorumluluklarla donatılmış kızı olarak yaşadığı dönemden bahseder. Kişiliğinin koyu katolik annesinin ve bilinemezci babasının karşıtı olarak şekillendiği söylenebilir.

Çocukluk ve ergenlik çağını etkileyen iki ilişkisinden biri kardeşi Helen diğeri arkadaşı Zaza ile olan ilişkisidir. Helen’in küçüklüğünden itibaren ona sürekli bir şeyler öğretmeye onu yetiştirmeye çalışmış ilişkisinde öğretici bir kaygı içinde olmuştur. Zaza ise trajik yaşamı ve ölümü ile Simone’nun karşılaştığı ilk sorunu oluşturuyordu.

Matematik ve felsefede Baccalauréat sınavını geçtikten sonra Katolik Enstitüsü’nde matematik öğrenimi ve Saınte Marie Enstitüsünde yabancı dillerde yazın eğitimi gördü. Daha sonra Sorbonne’da felsefe eğitimi aldı. 1929’da seçkin Ecole Normale Superieure’ye kayıt olan ve Sorbonne’da kurs almakta olan Jean-Paul Sartre ile tanışır. Beavuvoir’un Ecole Normele’de eğitim gördüğü yanlış ve yaygın olan bir bilgidir. Ancak bu okuldaki Sartre ve felsefe gurubundaki diğer insanlar tarafından iyi tanınmaktadır. 1929’da felsefede Agregation başaran en genç öğrenci olur. Sartre o yıl birinci olur, Simone ise ikinci. Sorbonne’da iken hayatı boyunca bilinecek lakabı Castor(Cesur)u edinecektir. 1943 yılında Simone Konuk Kız (L’Invitée) adlı Rouen okulundaki öğrencilerinden Olga Kosakiewicz ile olan kronik lezbiyen ilişkisinin öyküsünü yayınladı. Bu öykü aynı zamanda de Beauvoir ile Sartre arasındaki karmaşık ilişkiyi ve ilişkinin bu üçlü ilişkiden nasıl zarar gördüğünü anlatır

Ve II. Dünya Savaşı’ndan sonra De Beauvoir Sartre’ın Maurice Merleau-Ponty ve diğer arkadaşları ile kurduğu Modern Zamanlar (Les Temps Modernes ) adlı politik gazetede çalışmaya başladı. De Beauvoir bu gazetede kendini geliştirdi ve ölümüne kadar editör olarak çalışmaya devam etti.

Belirsizlik Ahlakı Üzerine (Pour Une Morale de L’ambiguïté, 1947) kitabında Fransız varoluşçuluğu etkileri fark edilmektedir. Kitapta çok sade bir biçimde Sartre’ın olmak ve hiçlik felsefeleri arasındaki geniş açıyı göstermektedir. De Beauvoir bir biseksüeldir. Ancak bir seminerde Nelson Algren’le tanıştığı 1947 yılına kadar orgazma ulaşamadığını belirtmiştir. Chicago’da Beauvoir Algren ile ilişkisinde ilk orgazmını yaşar. Bu Fransa’da iki ayrı kitap olarak basılan İkinci Cins kitabına da ilham olur. Bu çalışma Amerika’da da The Second Sex olarak yayıncı Alfred A. Knoph’ın karısı Blance Knopf ‘un tavsiyesi üzerine Howard Parshley tarafından çevirilerek yayınlanır.

Feminizm 2. dalga akımının en önemli temsilcilerinden biridir. Varoluşçuluk akımından yoğun bir şekilde etkilenmiştir. Kadının ne olduğu sorusundan yola çıkmıştır. Mutlak verili bir insan özünün olduğu görüşüne karşı çıkmıştır. Kadınların doğasında hiçbir şekil ve değer olmadığını öne sürmüştür. Kadınların hep erkeğin ötekisi olduğunu ve bununla mücadele yollarına ilişkin teorilerde bulunmuştur. Toplumsal cinsiyet pratiğine direnmenin gerekliliğini vurgular.

Bağımsız ve özgürleşmiş bir kadının, erkeğin eşiti olabildiğini savunan liberal feministtiçidir.

Simone feminizmin öncüsüdür. Feminizm kadınları Özgür kılıcı toplumda ön plana çıkartıcı anlayışı savunur.