Simya neden bilim dalı olarak görülmez?

Birçok bilim dalı ile ilişkili olduğu halde, Simya’nın bilim dalı olarak görülmemesinin sebebi nedir? ">

Bilimsel bilgi birikimi yoktur , deneme-sınama-yanılma yöntemi kullanıldığı için ve daha çok doğasal olaylar kullanılarak uygulanan madde olayları ve incelemeleri olduğundan simya bilim olarak kabul edilmez.

Simyanın bilim dalı sayılmamasının nedenleri olarak şunları sayabiliriz:
:ballot_box_with_check:Herhangi bir bilgi birikimleri yoktur.
:ballot_box_with_check:Hedeflediklerini gerçekleştirememişler.(ölümsüzlük iksiri gibi)
:ballot_box_with_check:Deneme yanılma yoluna başvurmuşlar.
:ballot_box_with_check:Herhangi bir bilimsel temele dayanmaz.
Ama simya özellikle kimya gibi bilimlerin gelişmesinde öncülük etmiştir.

Kimya biliminin ortaya çıkmasında büyük rol oynayan simya, bir bilim dalı deneme yanılma yöntemi ile ilerleyen bir çalışma alanı olduğu için henüz daha bilim dali olarak kabul edilmemektedir.

Bilim olarak tanımlanan gruplar, belirli kurallara bağlı, yinelendiğinde doğrulanabilir/onaylanabilir deneylerle sınırlandırılmış öngörü ve tahminlere dayalı olarak belirlenir. Simya ise bu belirli kuralların dışında olması ( mistik içerik dolayısıyla), öngörü, tahmin ve teorilerinin doğrulanabilir deneylerle tekrarlanamaması dolayısıyla bilimsel bir çalışma alanı olarak değerlendirilmez.

Simya aslında ölümsüzlük iksirini bulma çabasında yapılan deneylerdir. Bu deneylerin bilim olarak kabul edilmemesinin nedeni aslında her insanın bir gün öleceği gerçeğidir. Çeşitli deneyler yapmışlar ve bilime de katkılarını görmezden gelemeyiz ama her halükarda amaçlanan hedef gerçekleşmediği için itibar görmemişlerdir.

Simya hiç bir matematiksel veya daha doğrusu hiç bir bilimsel dayanak olmadan tamamen deneme yanıma yoluyla yapılan keşif araştırmalarını yürüten kişilerdir.Başlıca amaçları değersiz metalleri altına çevirmek, ölümsüzlük iksirini bulmak gibi hedeflerdir.Günümüz modern kimyasının bir bakıma temeli olarak görülse de bilimsel olarak kesin sonuçları olmadığı için birçok bilim adamı bunu reddetmektedir.

Çünkü simyacılar deneme yanılma yoluna başvurmuşlardır. Simyada bilgi birikimi yoktur. Ölümsüzlük iksiri gibi hedeflere ulaşamazlar.