Şirazlı Sadi kimdir?

Şirazlı Sadi kimdir?

Eserleri nelerdir?

Fars Edebiyatı’nın en büyük şairlerinden Sadi Şirazi (Sadi-i Şirazi, Şirazlı Sadi), Türk yazar ve şairlerin de çok etkilendiği isimlerden biridir. Bazı kaynaklar onu Firdevsî ve Hâfız’la birlikte Fars Edebiyatı’nın üç büyük isminden biri olarak görürler. Ortaçağ’ın ilim ve kültür merkezlerinden Şiraz’da doğmuştur.
Eserleri :
Gülistan,
Bostan,
Takrir-i Dibace,
Aklu Aşk,
Nasihat-ül-Müluk,
Havatin gibi birçok eseri vardır.

Şirazlı Sadi Kimdir?

image">image

 • İslam âlimlerinden ve şeyh olan Sadi Şirazi,
  Moğolistan’ın Şiraz kentinde doğmuştur.
 • Asıl adı Müslihüddin Şeyh Sadi'dir.
 • Sadi Şirazi, Abdülkadir Geylani hazretlerinin öğrencisidir.
 • Haçlılarla yapılan savaşlara katılmış ve bu savaşta esir düşmüştür.
 • Sadi Şirazi 14 defa hacca gitmiştir.
 • Şehri Moğol istilasına uğramış bunun üzerine orayı terk ederek Bağdat'a gitmiştir.
 • Bağdat'ta Nizamiye Medreselerinde öğrenimini bitirmiştir.
 • Daha sonra İslam ülkelerini gezmeye karar vermiş, Anadolu, Mısır, Suriye, Azerbaycan'a gitmiştir.
 • Gittiği yerlerde İslam alimleriyle görüşmüştür.
 • Şirazda sulh olunca tekrar memleketine dönmüş ve o dönemin hükümdarı olan Ebu Bekr'e Bostan adlı eserini itaf etmiştir.
 • Gülistan adlı eserini ise Veliaht İkinci Sa'd a yazmıştır.
 • Eserleri yıllarca medreselerde ders kitabı olarak okutulmuştur.
 • Eserlerini edebi ve akıcı bir dille yazmıştır.
 • Şirazlı Sadi'nin Eserleri

 • Gülistan,
 • Bostan,
 • Takrir-i Dibace,
 • Aklu Aşk,
 • Nasihat-ül-Müluk,
 • Havatin
 • @“Mecazi_bey”#13243

  Şirazlı Sadi, İslam için büyük eserler vermiş, dönemin hükümdarlarını metheden kitaplar yazmış, yazdığı kitapları da medreselerde ders kitabı olarak okutulmuş, büyük bir evliyadır.Şiraz kentinde doğmuştur.
  Şehri Moğol istilasına uğrayınca oradan ayrılmış ülke ülke dolaşmış yazacağı kitaplar hakkında oradaki büyük alimlerle görüşmüş fikir almış, şehri istilâdan kurtulunca da geri dönmüş kendi şehrinde eserlerini yazmıştır. Eserleri halen okunan bir yazardır. Dili yalındır. En çok bilinen eserleri Bostan ile Gülistan’dır.

  Şirazlı Sadi kimdir?

  Şirazlı Sadi Farslı olan bir şair ve islâm alimidir. İslâm ile ilgili yapıtlar vermiş ve çok başarılı olan bir Fars şairidir.