Siyasal kutuplaşma nedir ? Siyasal kutuplaşmalar bir ülkeyi nereye götürür?

Siyasal kutuplaşma nedir ? Siyasal kutuplaşmalar bir ülkeyi nereye götürür ? Siyasal kutuplaşmanın dezavantajları nelerdir ?

Siyasi kutuplaşma siyasette yer alan parti taraftarlarının kendilerine uzak olan parti taraftarlarıyla sosyal anlamda birbirlerinden kopmaları ilişkilerini kesmeleri ve birbirlerini tehdit olarak görmeleridir. Bir siyasi oluşumun iktidara gelmesiyle bu oluşumun çevresinde yer alan kişilerin nemalanması ve kendi görüşünden olmayan insanları ötekileştirmektedir. Siyasetçiler sahip oldukları kitleleri kaybetmemek ve korku ile de olsa kişi katmak adına kutuplaştırma siyaseti gütmektedir. Devamlı olarak karşı görüşteki siyasetçilere muhalefet adı altında kin ve nefret söylemlerinde bulunmaktadır. Bu tür kutuplaşmanın sonucu istenmeyen olaylar yaşanmasına farklı görüşteki insanların bibirleri ile çatışmasına sebebiyet verebilir. Siyasal kutuplaşmanın avantajı sadece siyasal parti için iyi olabilir vatandaş açısından bir avantajı yoktur. Özellikle mağduriyetler üzerinden yaratılan kin kitleleri daha da birbirine düşman edebilir.