Siyaset biliminin konusu nedir? Siyaset biliminin alanları nelerdir?

Siyaset biliminin konusu sizce nedir? kısaca açıklar mısınız?

adı üstünde siyasetten başlayıp devlet ile ilgili olan her şeyi kapsar

Siyaset bilimi adını ve onunla ilgilenen tüm alt dallarını konu alan bilim dalıdır.

Geniş bir alanı kapsayan siyaset bilimi kısaca; siyasi kararlarla ilgili toplumsal yapı ve iktidar ilişkisi, karşılaştırmalı siyaset, siyasi ekonomi, uluslararası ilişkiler siyasi değişme ve gelişme gibi konuları kapsamaktadır.

Siyaset biliminin konusunu açıklayabilmemiz için ilk olarak sormamız gereken sorular şunlar olmalıdır:
1- Siyaset nedir?
2-Politika nedir?
3-Siyaset bilimi nedir?
5- Siyaset bilimine neden bilim denir?

İlk olarak siyaset Arapça kökenli bir sözcüktür. Arapça’da anlamı at eğitimi manasına gelmektedir. Politika ise Batı’dan alınma bir sözcük olup yunan kökenli bir sözcüktür.
Siyaset, devletlerden önce de sonra da kullanılan bir sözcüktür. Kısaca siyaseti günümüzde şöyle özetlersek ülke, devlet, yönetim, insan yönetimi olarak tanımlayabiliriz.
İşte siyaset bilimi de bunları kapsar. Yani siyasal otoriteyi, kurumları ve bu kurumların oluşmasında ve uygulanmasında etkili rol oynar.
Bu kurumların oluşmasında ve işlenmesinde rol oynadığı için davranışların bilimi, politikaların ve yönetimin bilimi olarak siyaset bilimini burada kullanabiliriz. Siyasi bir davranış bilimi olduğu için bilim denir.
Siyaset bilimi siyasi ekonomi, uluslararası ilişikiler, kamu yönetimi, siyasal metodoloji gibi alanları kapsar.

siyaset bilimi halka gerçekleri anlatmadan onların inanabileceği türden kelimelerle insanları peşlerinden sürükleme bilimidir. Ülkemizde iyi kullanılır ama gerçekler bir gün ortaya çıkınca da inkar edilip dış güçlere suç yıkılır.

Siyaset bilimi, siyasal sistem içerisinde yer alan tüm unsurları inceleyen bir bilim dalıdır. Devlet yönetimi, siyasi partiler, seçim sistemleri, siyasal sistem tartışmalarını teorik olarak irdeler ve sonuçlarını analiz eder. Elbette akademik olarak yapılan bilimsel araştırma sonuçlarını da siyaset dünyasına sunar.

image">image

SİYASET BİLİMİNİN TEMEL KONULARI
Yazımızda, Siyaset Konusunda Farklı Yaklaşımlar üzerine, siyaset biliminin alanına, disiplinine ve Siyaset Biliminin Temel Konularına değineceğiz. Günümüz siyaset yada politika konusunda farklı yaklaşımlar olduğunu görmekteyiz. Aynı anlama gelen ve Yunancadan dilimize giren politika ile Arapçadan dilimize giren siyaset iki farklı tanım yapılabilir. Bu tanımlardanHomeGenelSiyaset Biliminin Temel Konuları
SİYASET BİLİMİNİN TEMEL KONULARI admin Mart 2, 2019 Genel Yorum yapılmamış
Yazımızda, Siyaset Konusunda Farklı Yaklaşımlar üzerine, siyaset biliminin alanına, disiplinine ve Siyaset Biliminin Temel Konularına değineceğiz. Günümüz siyaset yada politika konusunda farklı yaklaşımlar olduğunu görmekteyiz. Aynı anlama gelen ve Yunancadan dilimize giren politika ile Arapçadan dilimize giren siyaset iki farklı tanım yapılabilir. Bu tanımlardan

ilki; siyasi partilerin iktidarı ele geçirme çabaları olarak ifade edilebilir.
İkinci tanım ise; bir devletin ekonomi, barış politikaları, para politikaları ile iç ve dış politikalarda izlediği yoldur.Siyaset Biliminin Temel Konuları
Birinci tanımda siyasete farklı bir bakış açısı çizilmiştir. Eski Yunanca polis (kent) sözcüğünden kaynaklanmaktadır. Bu bakış açısı maddi anlamda siyasetin temel amacı iktidarı ele geçirmek yada iktidara ortak olma çabası olarak görülmüştür. Tanıma göre yola çıkacak olursak siyasetin bir nevi çıkar çatışması ile uzlaşmaya doğru çıkarların ön planda tutulmasının gerekli olduğu şeklinde açıklayabiliriz. Çatışma denildiğinde silahlı şiddet ve anarşi olarak algılanmamalıdır.

David Easton’ a göre politika; toplumun yarattığı maddi ve manevi ortak değerlerin bir otoriteye dayalı olarak dağıtılma sürecidir.

Rehber →
Siyaset Biliminin Temel Konusu Nedir?
Siyaset Biliminin Gelişimi
Siyaset bilimi ile ilgili disiplinler
Siyaset Bilimi ve Pozitif Bilimler
SİYASET BİLİMİNİN TEMEL KONUSU NEDİR?
Siyaset Biliminin Konusu: Siyaset biliminin ana kaynağı Antik Yunan döneminden günümüze kadar gelmektedir. Antik Yunan döneminde siyaset anlayışı iktisat, sosyoloji, hukuk, tarih, siyaset ve diğer bilim dalları üzerinde incelemeler yapılmaktaydı. Ancak günümüzde daha çok son elli senedir bu eski anlayış yerini siyasal iktidarın incelenmesine bırakmıştır. Bu anlam da siyasi iktidarın ne olduğu, siyasi iktidarın kaynağı, dayanağı ve iktidarın sınıflandırılması ile devredilmesi hususunda farklı incelemeler yapılmaktadır.

Siyaset Biliminin Alanı

1948 yılında UNESCO‘ nun bilim adamlarına yaptırdığı sınıflandırma şu şekildedir;

1- Siyaset Teorisi: Siyaset kuramlar, Siyasal düşünceler tarihi.

ilki; siyasi partilerin iktidarı ele geçirme çabaları olarak ifade edilebilir.
İkinci tanım ise; bir devletin ekonomi, barış politikaları, para politikaları ile iç ve dış politikalarda izlediği yoldur.Siyaset Biliminin Temel Konuları
Birinci tanımda siyasete farklı bir bakış açısı çizilmiştir. Eski Yunanca polis (kent) sözcüğünden kaynaklanmaktadır. Bu bakış açısı maddi anlamda siyasetin temel amacı iktidarı ele geçirmek yada iktidara ortak olma çabası olarak görülmüştür. Tanıma göre yola çıkacak olursak siyasetin bir nevi çıkar çatışması ile uzlaşmaya doğru çıkarların ön planda tutulmasının gerekli olduğu şeklinde açıklayabiliriz. Çatışma denildiğinde silahlı şiddet ve anarşi olarak algılanmamalıdır.
HomeGenelSiyaset Biliminin Temel Konuları
SİYASET BİLİMİNİN TEMEL KONULARI admin Mart 2, 2019 Genel Yorum yapılmamış
Yazımızda, Siyaset Konusunda Farklı Yaklaşımlar üzerine, siyaset biliminin alanına, disiplinine ve Siyaset Biliminin Temel Konularına değineceğiz. Günümüz siyaset yada politika konusunda farklı yaklaşımlar olduğunu görmekteyiz. Aynı anlama gelen ve Yunancadan dilimize giren politika ile Arapçadan dilimize giren siyaset iki farklı tanım yapılabilir. Bu tanımlardan

ilki; siyasi partilerin iktidarı ele geçirme çabaları olarak ifade edilebilir.
İkinci tanım ise; bir devletin ekonomi, barış politikaları, para politikaları ile iç ve dış politikalarda izlediği yoldur.Siyaset Biliminin Temel Konuları
Birinci tanımda siyasete farklı bir bakış açısı çizilmiştir. Eski Yunanca polis (kent) sözcüğünden kaynaklanmaktadır. Bu bakış açısı maddi anlamda siyasetin temel amacı iktidarı ele geçirmek yada iktidara ortak olma çabası olarak görülmüştür. Tanıma göre yola çıkacak olursak siyasetin bir nevi çıkar çatışması ile uzlaşmaya doğru çıkarların ön planda tutulmasının gerekli olduğu şeklinde açıklayabiliriz. Çatışma denildiğinde silahlı şiddet ve anarşi olarak algılanmamalıdır.

David Easton’ a göre politika; toplumun yarattığı maddi ve manevi ortak değerlerin bir otoriteye dayalı olarak dağıtılma sürecidir.

Rehber →
Siyaset Biliminin Temel Konusu Nedir?
Siyaset Biliminin Gelişimi
Siyaset bilimi ile ilgili disiplinler
Siyaset Bilimi ve Pozitif Bilimler
SİYASET BİLİMİNİN TEMEL KONUSU NEDİR?
Siyaset Biliminin Konusu: Siyaset biliminin ana kaynağı Antik Yunan döneminden günümüze kadar gelmektedir. Antik Yunan döneminde siyaset anlayışı iktisat, sosyoloji, hukuk, tarih, siyaset ve diğer bilim dalları üzerinde incelemeler yapılmaktaydı. Ancak günümüzde daha çok son elli senedir bu eski anlayış yerini siyasal iktidarın incelenmesine bırakmıştır. Bu anlam da siyasi iktidarın ne olduğu, siyasi iktidarın kaynağı, dayanağı ve iktidarın sınıflandırılması ile devredilmesi hususunda farklı incelemeler yapılmaktadır.

Siyaset Biliminin Alanı

1948 yılında UNESCO‘ nun bilim adamlarına yaptırdığı sınıflandırma şu şekildedir;

1- Siyaset Teorisi: Siyaset kuramlar, Siyasal düşünceler tarihi.

2- Siyasal Kurumlar: Anayasa, devlet organları, yerel ve bölgesel yönetimler, kamu yönetimi ve devletin ekonomik ve toplumsal görevleri.

3- Toplumsal Katmanlar: Siyasi partiler, kamuoyu, seçimler ve seçim sistemler.

4- Uluslararası İlişkiler: Uluslararası politika, Uluslararası örgütler ve yönetim, Devletler hukuku.

SİYASET BİLİMİNİN GELİŞİMİ
Toplum bilimlerinin en eskisi ve en yenisi olarak siyaset bilimi sayılır. Toplum yönetimi olarak ilk çağlarda düşünürler bu konuyu kaleme almışlardır. İkibin yıl önce Aristo “Politika” adlı eserinde ilk kez sınıflandırma yapmıştır. II. Dünya savaşının sona ermesinden sonra siyaset bilimi için bir dönüm noktası olmuştur. Radikal değişikliklerin olduğu dönemde siyaset bilimi diğer bilim dallarıyla birlikte değil başlı başına bir bilim dalı olarak ortaya çıkmıştır. Amerika Birleşik Devletleri ile bir kısım Avrupa ülkeleri bu tarih itibari ile “siyaset bilimi” olarak ele almaya başlamışlardır. Git gide önem taşımaya başlayan siyaset bilimi, eğitim programlarına konu olmuş ve bir bilim dalı olarak müfredatlarına girmeye başlamıştır. Çağdaş manada siyaset bilimi siyasal olayları bilimsel olarak inceleme ve araştırmaya başlanılmıştır.

SİYASET BİLİMİ İLE İLGİLİ DİSİPLİNLER
Sosyoloji (Toplum bilimi): Siyaset biliminin kurumsal konularını araştırır.

Psikoloji: Siyaset biliminin en fazla yararlandığı bir bilim dalıdır. Siyasal davranışların, oy verme davranışlarının ve siyasal katılmanın araştırılmasında psikolojiden yararlanılır. Günümüzde siyaset bilimi ile psikoloji arasında yoğun ilişkilerden dolayı “Siyaset Psikolojisi” adında yeni bir alan doğmuştur.

David Easton’ a göre politika; toplumun yarattığı maddi ve manevi ortak değerlerin bir otoriteye dayalı olarak dağıtılma sürecidir.HomeGenelSiyaset Biliminin Temel Konuları
SİYASET BİLİMİNİN TEMEL KONULARI admin Mart 2, 2019 Genel Yorum yapılmamış
Yazımızda, Siyaset Konusunda Farklı Yaklaşımlar üzerine, siyaset biliminin alanına, disiplinine ve Siyaset Biliminin Temel Konularına değineceğiz. Günümüz siyaset yada politika konusunda farklı yaklaşımlar olduğunu görmekteyiz. Aynı anlama gelen ve Yunancadan dilimize giren politika ile Arapçadan dilimize giren siyaset iki farklı tanım yapılabilir. Bu tanımlardan

ilki; siyasi partilerin iktidarı ele geçirme çabaları olarak ifade edilebilir.
İkinci tanım ise; bir devletin ekonomi, barış politikaları, para politikaları ile iç ve dış politikalarda izlediği yoldur.Siyaset Biliminin Temel Konuları
Birinci tanımda siyasete farklı bir bakış açısı çizilmiştir. Eski Yunanca polis (kent) sözcüğünden kaynaklanmaktadır. Bu bakış açısı maddi anlamda siyasetin temel amacı iktidarı ele geçirmek yada iktidara ortak olma çabası olarak görülmüştür. Tanıma göre yola çıkacak olursak siyasetin bir nevi çıkar çatışması ile uzlaşmaya doğru çıkarların ön planda tutulmasının gerekli olduğu şeklinde açıklayabiliriz. Çatışma denildiğinde silahlı şiddet ve anarşi olarak algılanmamalıdır.

David Easton’ a göre politika; toplumun yarattığı maddi ve manevi ortak değerlerin bir otoriteye dayalı olarak dağıtılma sürecidir.

Rehber →
Siyaset Biliminin Temel Konusu Nedir?
Siyaset Biliminin Gelişimi
Siyaset bilimi ile ilgili disiplinler
Siyaset Bilimi ve Pozitif Bilimler
SİYASET BİLİMİNİN TEMEL KONUSU NEDİR?
Siyaset Biliminin Konusu: Siyaset biliminin ana kaynağı Antik Yunan döneminden günümüze kadar gelmektedir. Antik Yunan döneminde siyaset anlayışı iktisat, sosyoloji, hukuk, tarih, siyaset ve diğer bilim dalları üzerinde incelemeler yapılmaktaydı. Ancak günümüzde daha çok son elli senedir bu eski anlayış yerini siyasal iktidarın incelenmesine bırakmıştır. Bu anlam da siyasi iktidarın ne olduğu, siyasi iktidarın kaynağı, dayanağı ve iktidarın sınıflandırılması ile devredilmesi hususunda farklı incelemeler yapılmaktadır.

Siyaset Biliminin Alanı

1948 yılında UNESCO‘ nun bilim adamlarına yaptırdığı sınıflandırma şu şekildedir;

1- Siyaset Teorisi: Siyaset kuramlar, Siyasal düşünceler tarihi.

2- Siyasal Kurumlar: Anayasa, devlet organları, yerel ve bölgesel yönetimler, kamu yönetimi ve devletin ekonomik ve toplumsal görevleri.

3- Toplumsal Katmanlar: Siyasi partiler, kamuoyu, seçimler ve seçim sistemler.

4- Uluslararası İlişkiler: Uluslararası politika, Uluslararası örgütler ve yönetim, Devletler hukuku.

SİYASET BİLİMİNİN GELİŞİMİ
Toplum bilimlerinin en eskisi ve en yenisi olarak siyaset bilimi sayılır. Toplum yönetimi olarak ilk çağlarda düşünürler bu konuyu kaleme almışlardır. İkibin yıl önce Aristo “Politika” adlı eserinde ilk kez sınıflandırma yapmıştır. II. Dünya savaşının sona ermesinden sonra siyaset bilimi için bir dönüm noktası olmuştur. Radikal değişikliklerin olduğu dönemde siyaset bilimi diğer bilim dallarıyla birlikte değil başlı başına bir bilim dalı olarak ortaya çıkmıştır. Amerika Birleşik Devletleri ile bir kısım Avrupa ülkeleri bu tarih itibari ile “siyaset bilimi” olarak ele almaya başlamışlardır. Git gide önem taşımaya başlayan siyaset bilimi, eğitim programlarına konu olmuş ve bir bilim dalı olarak müfredatlarına girmeye başlamıştır. Çağdaş manada siyaset bilimi siyasal olayları bilimsel olarak inceleme ve araştırmaya başlanılmıştır.

SİYASET BİLİMİ İLE İLGİLİ DİSİPLİNLER
Sosyoloji (Toplum bilimi): Siyaset biliminin kurumsal konularını araştırır.

Psikoloji: Siyaset biliminin en fazla yararlandığı bir bilim dalıdır. Siyasal davranışların, oy verme davranışlarının ve siyasal katılmanın araştırılmasında psikolojiden yararlanılır. Günümüzde siyaset bilimi ile psikoloji arasında yoğun ilişkilerden dolayı “Siyaset Psikolojisi” adında yeni bir alan doğmuştur.

Kamu yönetimi: Kamu yönetimi, siyaset biliminin bir uzantısıdır.İktisat (Ekonomi): Ekonomi genel anlamda servetin elde edilmesi, üretilmesi ve dağıtılması konusunu araştıran bir bilim dalıdır. Siyasi partiler iktidarı ele geçirmek için topluma ekonomi yönünde neler yapacağını anlatarak ikna etmeleri gerekiyor. Siyasetçiler iktisat bilimini araştırarak bu bilim dalından istifade ederler.

Tarih: Tarih ile siyaset bilimi arasında oldukça yakın ilişkiler bulunur. Tarih, toplumun ve devletin geçmişini inceleyerek, geleceğe yönelik nasıl adımlar atılacağı yönünde siyaset bilimine fazlasıyla katkı sağlamaktadır.
image">image

Hukuk: Siyaset bilimi doğası gereği en çok kamu hukukuna daha fazla ilgi duyar. Siyaset bilimi yeni kurallar koyarken hukuktan yararlanır.

Siyasete Nasıl Girilir yazımızı okumanızı mutlaka tavsiye ediyoruz.
Devlet Nedir yazımızı görmek için linke gidin
SİYASET BİLİMİ VE POZİTİF BİLİMLER
Siyaset bilimi diğer pozitif bilimlerden faydalanarak araştırma yaparak, siyasal davranışlar, siyasal eğilimler ile kamuoyu yoklamaları gibi konularda pozitif bilimlerinden yararlanılmaktadır.

İktidar ve Siyasal İktidar Ayrımı

İktidarın kelime anlamı güç ve kuvvet demektir. Sosyal iktidar ise başkalarının davranışlarını etkileyebilmek ve kontrol etme başarısı olarak görülür. Sosyal iktidarın etkileme alanı sınırı varken siyasi iktidarın etkileme alanı ise geniştir. Örnek vermek gerekirse aile içerisinde bir babanın otoritesi sınırlı iken, bir örgütün yöneticisi üyeleri ile sınırlıdır. Ancak devletin başında ki siyasi bir liderin etki alanı bütün ülke vatandaşlarınadır…image">image

image">image

Sosyal iktidarda ise hiyerarşi söz konusudur. Siyasal iktidarda kısmen bir kademe anlayışı olup alt üst ilişkisi vardır. Siyasi iktidar bu hiyerarşi içerisinde en üstünde yer almaktadır. Siyasi iktidarda zor/kuvvet kullanma hakkı verilirken, diğer iktidarlarda bu gücün meşru dayanağı yoktur. Bir ülkede resmi güç kullanma tekeli yalnızca devletin elindedir.

Siyaset bilimi bir sosyal bilim dalıdır ve diğer sosyal bilim dallarıyla iç içedir. Sosyal bilimleri genel olarak birbirinden bağımsız göremeyiz. Tarihten felsefeye diğer sosyal bilim dallarıyla birlikte çalışır. En temel konusu toplumdur.