Siyasi partilerin hazine yardımından faydalanabilmesi için hangi şartları sağlaması gerekir?

Siyasi partilerin hazine yardımından faydalanabilmesi için hangi şartları sağlaması gerekir?

Siyasi partilerin faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için belli bir finansmana ihtiyacı vardır. Bu kaynaklar bağış, aidat, mülk gelirleri veya çeşitli parti etkinliklerinden elde edilen gelirler ile sağlanmaya çalışılmıştır. Tabi kaynaklar bazen siyasi partilerin faaliyetlerini sağlamak için yetersiz kaldığı durumlarda devlet desteğine ihtiyaç duyarlar. Siyasi partilerin devletin hazinesinden yardım alma ilk defa1965 yılında kanunlaşarak gerçekleşmiş. Siyasi partilerin devlet hazinesinden yardım alabilmesi için ilk şart son yapılan seçimlerde genel barajı aşmış olmaları gerekmektedir. Barajı aşan siyasi partiler yapılan o seçim dönemi için her yıl devlet desteği ne kadar veriliyorsa o yardımı alıyorlar.

Bizim ülkemiz için değerlendirilecek olursa siyasi partilerin ülke içerisinde yapmış oldukları hareketlerin belirleyici niteliklerinin ortaya çıkarılabilmesi ya da partilerin kendi alanlarında kendi istek ve görüşlerini halka sunabilmesi için ya da kendi içerisinde ya da kendi bünyesinde bulundurduğu elemanları yönlendire bilmesi için gerekli bir takım finansman ya da maddi kaynaklara ihtiyaç duymaktadırlar bu maddi kaynaklara duydukları ihtiyacın Belli şartlar altında belli konumları gerçekleştirmeleri durumunda Bir miktarı devlet bünyesinden karşılanmaktadır burada ilk olarak 1965 yılında ortaya konulmuş olan bir yasa hükmü ile gerçekleştirilmektedir bir siyasi partinin devlet eliyle para alabilmesi ya da finansman ihtiyacını giderebilmek için öncelikli olarak yapılmış olan seçimlerden o seçimde belirlenmiş olan barajın Üstünde Oy almış olması gerekmektedir.