Sizce geçmişten günümüze toprağın bu kadar önemli olmasının nedeni nedir?

Sizce geçmişten günümüze toprağın bu kadar önemli olmasının nedeni nedir?

Toprak biz insanlar için önemli bir unsur ve geçim kaynağıdı

toprak olmazsa aç kalırdık şükürki var

Toprak güç demektir insanlarda güç istediğine göre bundan sonrada önemli olacak.

toprakda her türlü besin ve tahıl üretilebiliyor cunku

günümüzde verimli topraklarda azaldı heryer bina ve yapı doldu bundan dolayı topraklar değerlenmekte.

Toprak olmasaydı canlılarda olmazdı. Toprakta bitkiler yetişiyor, karbondioksitten oksijen üretiyor, hayvanlar oksijenden karbondioksit üretiyor. Bazı canlılar bitkileri yiyor. Bazı canlılar ölüyor ve toprağa karışıyor. Böylece döngü korunuyor.

toprak hem mahsulü olsun verimi olsun bize çok fazla yarar veriyor

binalar apartmanalar yapıldığı için her aprtmanı ayrı bi fiyatla satılırsa kar oranı daha fazla oluyor

Yapılan savaşlar hep toprak kazanmak toprak genişletmek amacı ile yapılmıştır. Bu yüzden toprağın önemi her zaman fazladır. Toprağı fazla olan ülke gelişmiş ülke olarak ifade edilebilir.

Mezopotamya denilen Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki bölge Medeniyetlerin beşiğidir. Ve bu bölgede bir çok millet, imparatorluk, devlet, beylik yaşamıştır. Çok kanlar akmıştır. Madenler ve yeraltı zenginlikleri oldukça fazladır. Tarım için verimli topraklardır. Ülkemizde 4 (dört) mevsim yaşanmaktadır. Üç tarafı denizler ile çevrilidir. Yani hem deniz, hem güneş, hem tarım, hem kaplıca, hem de tarih, hem de yeraltı zenginlikleri, yani ne ararsanız var ülkemizde. Karadeniz ile Ege denizi ülkemiz sınırları içindeki boğazlar ile birbirine bağlanmaktadır. Yani Rusya’nın sıcak denizlere inmesi, Ege denizine geçmesi bizim iznimize bağlıdır, bu sebeple Rusya’nın gözü vardır. İstanbul yıllarca Bizans İmparatorluğu’na ev sahipliği yapmıştır, yani Hristiyan aleminin ve Yunanlıların gözleri bu boğazlardadır. Asya ile Avrupa kıtasını hem karayolu, hem de denizyolu ile bağlayan tek ülkeyiz. İçme sularımız çok miktarda bulunmaktadır. Bu sebeple İsrail, Arabistan gibi devletlerin topraklarımızda gözü vardır. Hristiyanların, İslamiyetin, Protestanların, Katoliklerin, Ortodoksların merkezidir ülkemiz. bu sebeple tüm haçlıların gözü bulunmaktadır. Meryem Ana ve Noel baba ülkemizdedir, Hristiyan alemi hac için ülkemize gelmektedir.

Toprak olmazsa hayat olmaz. Tarım mesela ne kadar önemli.

Birçok yapının ham maddesin de toprak kullanılır torak yeri gelince gıda yeri gelince barınaktır bizlere.

toprak dediğiniz gibi çok önemlidir heleki uğruna kan dökülmüş bir toprak paha biçilemezdir ve o toprak herşeyden önemlidir.

Bizler de topraktan var olduğumuz için diğer tüm besin ve barınma ihtiyacının olmazsa olmazı olması nedeniyle bizim için çok önemlidir.