Sizin gözlemlerinize göre insan psikolojisinin bozulmasındaki sebepler nelerdir?

İnsan psikolojisinin bozulmasındaki sebepler nelerdir ?

Kitle araçlardır.Yani bunu açmak gerekir ise çevre.Genellikle çevre kişi yanlış davranış yaptığında bile baskı uygular.Psikolojik nedenlerin başında ise çevre ve baskı gelmektedir.

Baskı,stres,korku bunların başında gelen şeylerdir.

Fakirlik, baskılar, neden olduğunu dahi anlamadan bir şeylerin böyle yapmalısın diye diretilmesi, şiddetin her türlüsü, güvensizlik, sevgisizlik diyebilirim.

İnsan psikolojisini bozan şeyler, parasızlık, işsizlik, küçük gibi dursada dünya sorunları ev halkıyla sorular bu zamanda herşey yani.

İnsanlar insanların psikolojisini bozar. Öteki bir şahıs aramaya lüzum yoktur bazen insan kendi kenidine ötekileşir ve psikolojik katliam yapar.

Yasadıgı olumsuz olaylar ve cevresının tepkısı ıs bulma ve egıtım ogretım kaygısı krısınlagecınememe gıbı bır suru sebeb vardır.

aile baskısı iş baskısı iş bulamama korkusu gelecek kaygısı yani kısaca bunlar

Çok seslilik, çok renklilik ve hayatın çok hızlı olması ve tüketim endeksli olması.

Bence iletişimsizlik. Gelişen teknolojik araçlarla birlikte kişilerin birbirleriyle muhabbet etme imkanı ellerinden alınmıştır. İnsanlar birbirlerine zaman ayıramamaktadır. Yakınlarının acılarına, sevinçlerine sosyal medyadan mesaj atarak ortak olunmaya çalışılmaktadır. Bu da yalnızlığı meydana getirmektedir.

Dışlanmak, yanlız kalmak, kötü şeyler yaşamak.

genetik nedenler başta geliyor bana kalırsa… Bir de hayat zor. Her alanda baskı var, herkes kapasitesinin üzerinde sorumluluk yükleniyor.

Günlük yerine getirilmesi gereken rutin faaliyetlerin monotonluğu ardından yüklenilmiş sorumlulukların stresi ve bulunduğumuz çağdaki ysrış ortamı insanı yalnızlığa iterken bu tarz durumları da beraberinde getiriyor.

her gün yaşanan aynı şeyler ve monotonluk stres yapıyor bu da psikolojiyi derinden etkiliyor

En önemli sebeplerden biri kalabalığın içinde yalnızlık çekmek diye düşünüyorum tabii ki yaşamın getirdiği diğer sebepleri de sıralayabiliriz. Bunlara örnek olarak işsizliğin getirdiği maddi imkansızlık , aile içindeki iletişimsizlik , değersiz olduğunu hissetmek gibi çoğaltılabilecek olan sebepleri sayabiliriz.