Skolastik düşünce nedir? Ne zaman ortaya çıkmıştır?

Skolastik düşünce nedir? Ne zaman ortaya çıkmıştır? Kaç çeşidi vardır? image">image

Tek doğrunun incildeki bilgiler olduğunu savunan bir düşünce sistemidir.Orta Çağ’da klişeleri baskın olduğu dönemde çıkan özgürlük fikirlerini karşı çıkmış bir düşünce tarzıdır.Amac Hristiyanlık dininin emir ve yasaklarını yaymaktır.

Ortaçağ’da Avrupa’da ortaya çıkmıştır. Baskıcı kilise yönetiminin devleti baskıcı din kuralları ile yönetme şeklidir.

Düşünce fikrine ve bilime karşı yapılan otoriter kilise rejimidir kaynağın tek bir yerden geldiğini savunan Baskıcı ortaçağ kilise düşünce sistemi skolastik düşünce rejimi bilimi ve fikirleri bilgiyi yok sayan karanlık ortaçağ zihniyetidir.

Orta Çağ Avrupasın da tek doğrunun İncil ve Kilise olduğunu iddia ediyordu papazlar ve rahipler. İşte bu inanışa skolastik düşünce denir. Bunun aksini iddia edenler o dönemde yakılarak veya çeşitli işkenceler ile idam edilirlerdi.

  • Skolastik düşünce Hristiyan felsefesi için kullanılan bir terimdir .
  • Skolastik düşünce de teoloji egemendir .
  • İnanç merkezlidir ve düşünürler kiliseye bağlıdır .
  • 15.yüzyılın sonunda ortaya çıkmıştır .
  • Orta çağda kilisenin hem din hem de siyaset üzerince etkili olmasıdır