Skolastik düşünce nedir? Skolastik düşünce nasıl oluşmuştur?

Skolastik düşünce nedir? Skolastik düşünce nasıl oluşmuştur?

Skolastik düşünce Ortaçağın karanlık döneminde baskın olan bir düşünce sistemiydi. Akla ve bilime karşı çıkılıyordu. Dogmatik düşünceler benimsenmişti. Kilise her şeyin üstündeydi. Papa da aynı şekilde insanların akıl ve bilimi takip edip aydınlanması tek korkularıydı. Çünkü insanları cennet vaadiyle kolayca kandırıyorlardı . Bu ancak akıl ve bilimden uzak düşünce sistemini benimsetilmiş toplumlarda meydana gelebilir.

Skolastik düşünce orta çağ dönemlerinde batılıların çıkardığı bir düşünce sistemidir. Düşüncelerin ve özgürlüklerin kiliseye dayalı olarak düzenlemiş bir halidir.

Skolastik düşünce sisteminde Orta çağ Avrupasında kiliselerde incile göre hareket ediliyor, halk üzerinde baskı yaratılıyor, bilim ve düşünceye karşı baskıcı davranıyorlardı. Bu dönemde bilimsel araştırma yapılamıyor, herkes kilisenin fikirlerini kabul ediyordu. Aydınlar düşüncelerini ifade edemiyorlardı, ettiklerinde sert bir şekilde karşılanıyorlardı kısaca kiliseye bağlı dogmatik sistem( yani bir şeye körü körüne inanma) dır.

Orta çağ sisteminin düşünce sistemiydi. Akla, bilime, insanların düşünmelerini engellemek için düşünmeye karşı çıkmaktır. Çünkü kilisenin gücü artırılmak istiyordu. Din adamları bu dönemde cennetten yer bile satarak halkı kandırmışlardır.

Orta çağda bilime, araştırmaya engel olan bir duşunce sistemiydi. Cahil bir toplum inşaa etmek istedikleri için bu düşünceyi yayamaya çalışmışlardır. Özellikle de papaların işine gelmiştir bu. Çünkü kültürlü, bilgili bir insanı aldatmak kolay değildir. Ama bilgisiz bir insanı aldatmak ve sömürmek çok kolaydır. O dönemde her şeyi sevap günaha bağlamışlardır. Halk papanın ağzından çıkan kelimeye bakmistir.

orta çağın ana fikridir
Skolastik dusunce dusunce özgürlüğü olmayan anlamına gelir ve o düşünceye hic tartışmadan körü körüne inanmaktır
Orta cag avrupasinin bu dusunce sistemini yıkınca nasıl geliştiği ve rönesans iken reform ile nasil modern bi dönemegeçtiğinin kanıtıdır ve hala skolastik düşüncenin hakim olduğu ülkeler var malefes

Orta Çağ’da egemen güç olan kilisenin kendi çıkarları doğrultusunda topluma dayattığı düşüncelerinin geneline Skolastik Düşünce denilebilir.

orta çağda kiliselerin blim ve gelişmelere karşı yaptığı baskıların tümüdür. özgür düşünceye karşı tavır sergilenmiş ve gizlice yürütülen bilim faliyetlerini yapan kişilere klise tarafından ağır cezalar verilmiştir. skolastik düşünce sistemiyle kiliseler tarafınca dini baskı artmış insanlara cennetten yer satmaya ve dine uygun davranmadıklarını düşündükleri insanları dinden çıkarmaya aforoz etmeye bile başlamışlardır.