Snell yasası nedir? Snell yasası kim tarafından ortaya atılmıştır?

Snell yasası nedir? Snell yasası kim tarafından ortaya atılmıştır?

SNELL YASASI IŞIĞIN GELDİĞİ ORTAMDAN KIRILMA İNDİSİ VE GELİŞ AÇISI İLE KIRILMA İNDİSİ ARASINDA Kİ MATEMATİKSEL İLİŞKİ.

Snell yasası ışığın kırılma açısı ve gelme açısı arasındaki bağıntıyı inceleyen optik alanında bir yasadır. Işığın geldiği ortamdaki kırıcılık indisi ve ışığın geliş doğrultusunun normalle yaptığı açı ve bu açının sinüsü; ışığın gittiği ortamın kırıcılık indisi ve ışığın gidiş doğrultusunun normalle yaptığı açı ve bu açını sinüsü çarpımları eşitlenmelidir. Işığın ortamdaki hızı ve ortamın kırıcılık indisi dolayısı ile ters olantılı bir ilişkiye sahiptir. Willebrord Snellius tarafından 1621 yılında bulunmuştur. Ama İbn-i Sina’nın Sehl isimli el yazmasında buna benzer bir çalışmanın bulunduğu söylenmektedir. Bütün bilim türlerinde ve buluşlarında olduğu gibi, daha önceki bilim adları tarafından temelleri hazırlanmış, optik bilimi de birikimli olarak ilerlemiştir.

sneel yasası ışığın geldiği ortamdan kırılma ve gelme acısının arasındaki matematiksel ilişkidir snellius tarafından 1621 tarihinde bulunmuştur ve çok önemli bir buluştur

1621 tarihinde bulunmuştur bulunduğu tarihten itibaren kullanılmakta olan snell yasasının genel özellikleri Işığın kırılması ile ilgili Işık genellikle Su yüzeyine vurduğu zaman kırılma gösterir Hatta buna bağlı olarak bir tane balık türü Bu sayede avlanmaktadır dışarıda bulunan cam kırılmasını hesapları ara içerisinden su püskürterek kavanoz suyun içerisine düşürür ve tam hedef ile yapmaktadır balıklar genellikle suyun kırılması hesaplayabilir yüzeyine düşen Işık genelde kırılarak su içerisinde devam etmektedir her bir şişenin ortasından delik açıp içerisine su doldurursak ve o deliyi açtığımız zaman ileriye doğru değil aşağıya doğru hareket ettiğini gözlemleyebiliriz Yani bu ne tarafa dönersen Işıklı o tarafa dönmektedir.

bir z=0 düzleminin 2 farklı ortam arasında bir arayüz oluşturduğunu düşünürsek, düzlem dalgaların düzlem sınırlara eğik gelişi sırasında 3 çeşit açı ve 2 çeşit indis oluşur:

1)geliş açısı = q1
2)yansıma açısı = q2
3)kırılma (iletim) açısı = q3
4)1. Ortamın kırılma indisi = n1
5)2. Ortamın kırılma indisi = n2

burada hem gelen hem de yansıyan dalga aynı ortamda(ilk ortam veya 1. Ortam diyelim) aynı faz hızıyla yayıldığı için dalgalar gelirken ve yansırken aynı mesafeyi katedeceklerdir. Sonuç olarak gelen açı ve yansıyan açı birbirine eşit olacaklardır. Buarada 2. Ortamda kırılan(iletilen) dalganın ilerlemesi için geçen zaman gelen dalganın ilerlemesi için geçen zamanla eşit olacaklardır. Buna snell kanunu(yasası) denir.

formulize edecek olursak;

  • q1 = q2 (snell yansıma yasası)
  • sin(q3)/sin(q1) = n1/n2 (snell kırılma yasası) şeklinde gösterebiliriz.